Henryk Rand

Zarządca nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, kurator, zarządca sądowy i mediator sądowy.

Absolwent  UJ , studia na Wydziale Prawa  (1971-1981), wykładowca na studiach podyplomowych AGH Wydział Zarządzania w zakresie Zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  (2005-2013), Politechniki Krakowskiej Studia Podyplomowe dla Rzeczoznawców Majątkowych (2007-2013) i  wykładowca  Krakowskiej  Akademii  im. F. Modrzewskiego  Gospodarka Nieruchomościami na studiach dziennych i zaocznych  (2005-2013). Od 2019 wpisany na stałą listę mediatorów sądowych.