Agnieszka Fudali

Agnieszka Fudali – od 2005 r. zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, w 2010 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w ich obrocie. W 2010 r. otrzymała licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną decyzją Ministra Infrastruktury. W 2016r. otrzymała licencję zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W 2021r. ukończyła kurs Zarządcy Sądowego oraz Kuratora spadków nieobjętych.

Od 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wykonywania inwentaryzacji, świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych, audytów remontowych współpracując
z wyspecjalizowanymi w tym zakresie audytorami z listy KAPE.

Od 2018 r. w ramach swojej firmy zajmuje się również zarządzaniem nieruchomościami, przeglądami budowlanymi, wnioskami
o dofinansowanie termomodernizacji i remontów.

Od 2021 r. współpracuje z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomości prowadząc szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Szczególnie bliska jej tematyka związana jest z zagadnieniami prawnymi zarządzania nieruchomościami.