Właścicielu, zarządco budynku!

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania w budynkach.

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego),

masz ustawowy  obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wejdź na stronę:

www.ceeb.gov.pl

i złóż deklarację online!

ulotka