Opłaty członkowskie

Informujemy, że od 01 stycznia 2023 roku obowiązują następujące opłaty członkowskie i opłaty wpisowe (dot. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą):

Ilość osób zatrudnionych Składka miesięczna [zł]
1-osobowa działalność gospodarcza 20,00
2 – 5 20,00
6 – 10 40,00
11 – 30 80,00
31 – 50 100,00
51 – 100 120,00
101 – 200 150,00
>201 300,00
Podmioty stowarzyszone
(federacje, fundacje, stowarzyszenia)
20,00

Składka opłacana jest w okresie do 10 marca za dany rok z góry na podstawie otrzymanej noty statutowej (wysłanej przez Biuro KIGN na adres pocztowy podany w Deklaracji). Podmioty przystępujące do KIGN w trackie trwania roku kalendarzowego, opłacają składki członkowskie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia w poczet Członków KIGN.

Wpisowe do Izby wynosi odpowiednio:

  • 200 zł – kwota wpisowego dla 1-osobowej działalności gospodarczej oraz podmiotów stowarzyszonych
  • 400 zł – kwota wpisowego dla spółek cywilnych oraz spółek jawnych osób fizycznych  
  • 1000 zł – kwota wpisowego dla spółek prawa handlowego 

W sytuacji odstąpienia Członka od Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w trakcie roku kalendarzowego zapłacona składka za dany rok nie podlega zwrotowi.

Od 01 stycznia 2024 r. opłaty członkowskie będą podwyższane corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. wskaźnik inflacji).