Opłaty członkowskie

Informujemy, że od 2018 roku obowiązują następujące opłaty członkowskie i opłaty wpisowe (dot. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą):

Ilość osób zatrudnionychSkładka miesięczna [zł]Kwota wpisowego [zł]
1-osobowa działalność gospodarcza10,0030,00
2-510,0060,00
6-1020,0090,00
11-3040,00120,00
31-5060,00150,00
51-10080,00180,00
101-200100,00240,00
>201200,00300,00
Podmioty stowarzyszone (federacje, fundacje, stowarzyszenia)10,0030,00

Składka opłacana jest w okresie do 10 marca za dany rok z góry na podstawie otrzymanej noty statutowej (wysłanej przez Biuro KIGN na adres pocztowy podany w Deklaracji). Podmioty przystępujące do KIGN w trackie trwania roku kalendarzowego, opłacają składki członkowskie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia w poczet Członków KIGN.

W sytuacji odstąpienia Członka od Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w trakcie roku kalendarzowego zapłacona składka za dany rok nie podlega zwrotowi.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2003 roku przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach samorządu gospodarczego mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodu składki członkowskie do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Podstawą prawną jest:

  1.  ustawa z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 ust.1 pkt 30 lit. b)
  • dla członków prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo, albo w formie spółek handlowych osobowych, jak również w formie spółki cywilnej.
  1. ustawa z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c z późniejszymi zmianami)
  • dla członków mających osobowość prawną.