Opłaty członkowskie

Informujemy, że od 01 stycznia 2023 roku obowiązują następujące opłaty członkowskie i opłaty wpisowe (dot. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą):

Ilość osób zatrudnionych Składka miesięczna [zł] Kwota wpisowego [zł]
1-osobowa działalność gospodarcza 20,00 60,00
2 – 5 20,00 120,00
6 – 10 40,00 180,00
11 – 30 80,00 240,00
31 – 50 100,00 300,00
51 – 100 120,00 360,00
101 – 200 150,00 480,00
>201 300,00 600,00
Podmioty stowarzyszone
(federacje, fundacje, stowarzyszenia)
20,00 60,00

Składka opłacana jest w okresie do 10 marca za dany rok z góry na podstawie otrzymanej noty statutowej (wysłanej przez Biuro KIGN na adres pocztowy podany w Deklaracji). Podmioty przystępujące do KIGN w trackie trwania roku kalendarzowego, opłacają składki członkowskie po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia w poczet Członków KIGN.

W sytuacji odstąpienia Członka od Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w trakcie roku kalendarzowego zapłacona składka za dany rok nie podlega zwrotowi.

Od 01 stycznia 2024 r. opłaty członkowskie będą podwyższane corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. wskaźnik inflacji).

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2003 roku przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach samorządu gospodarczego mogą zaliczyć w koszty uzyskania przychodu składki członkowskie do wysokości łącznie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Podstawą prawną jest:

  1.  ustawa z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 ust.1 pkt 30 lit. b)
  • dla członków prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo, albo w formie spółek handlowych osobowych, jak również w formie spółki cywilnej.
  1. ustawa z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. c z późniejszymi zmianami)
  • dla członków mających osobowość prawną.