Kodeks etyki Zarządców Nieruchomości oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

W związku z przeprowadzoną deregulacją zawodów nieruchomościowych, a co za tym idzie wycofaniem z obrotu prawnego z dniem 01.01.2014 r. państwowych licencji zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami, deregulacji ulegają również wcześniej przyjęte standardy zawodowe zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Standardy te określały dotychczas zasady pracy podczas świadczenia usług zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

W związku z powyższym Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami jako największa ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami ustanowiła Kodeks Etyki Zawodowej Zarządców Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Celem ustanowienia Kodeksu Etyki Zawodowej jest kształtowanie jednolitych zasad, norm oraz etyki zawodowej dla zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Tym samym zasadnym jest utworzenie jednolitych warunków do rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego, standardów i kwalifikacji zawodowych zarówno Członków Izby jak i również innych osób fizycznych i prawnych związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz osób związanych z szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami. Ustanowiony przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami Kodeks Etyki Zawodowej zapewnia należyte standardy, profesjonalizm i wysoki poziom obsługi naszych Klientów jako Usługodawców.

Osoby legitymujące się licencją Zarządcy Nieruchomości / Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Kodeksu Etyki Zawodowej.

 

Pobierz Kodeks Etyki Zawodowej Zarządców nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Kodeks Etyki Zawodowej Pośredników w obrocie nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami