Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości

Program szkolenia:

W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo gdzie szukać informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości oraz w jaki sposób poruszać się po dokumentach i interpretować zapisy w nich znajdujące się. Pokażemy jak poruszać się po dokumentach kartograficznych i planistycznych aby nie stanowiły one problemu. Przeanalizujemy przypadki ograniczeń jakie mogą występować przy obrocie nieruchomościami i nauczymy się jak sobie z nimi radzić. Szkolenie będzie odbywało się w formie warsztatów i wymiany doświadczeń.

1. Formy władania nieruchomością

2. Stan prawny nieruchomości – źródła danych

3. Treść Księgi wieczystej a stan faktyczny nieruchomości.

  • Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
  • Wpis deklaratoryjny a konstytutywny
  • Zagrożenia wynikające z rozbieżności miedzy treścią KW a stanem faktycznym

4. Dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków.

5. Mapa ewidencyjna i zasadnicza – analiza ich treści

6. Dokumenty planistyczne

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • Warunki zabudowy

 

Terminy szkolenia:

29 września 2023 r., godz. 09:00-14:00

Katowice, ul. Mickiewicza 29

 

Prowadząca szkolenie:

Sabina Powala

Od lat zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami, także w zakresie pośrednictwa  i zarządzania nieruchomościami. Od lat współpracuje z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami i Instytutem Gospodarki Nieruchomościami. Wykładowca na studiach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz na praktykach zawodowych z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

 

 

 

 

Koszt szkolenia:

  • pracownicy firm członkowskich KIGN 170,00 zł brutto/ osobę
  • osoby posiadające licencję KIGN  (nie będące członkiem KIGN) 200,00  zł brutto/ 1 osoba
  • pozostałe osoby 250,00 zł brutto/ 1 osobę

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmujemy do dnia 25.09.2023 r.

Ilość miejsc stacjonarnych na szkoleniu jest ograniczona.

Brak miejsc – nabór zakończony.