Walne Zgromadzenie Członków KIGN

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

20 – 22 kwietnia 2023 r.

Hotel „LAS” Turystyczna 8, 58-573 Piechowice /k. Szklarskiej Poręby

 20.04.2023 r.

od 12.00 przyjazd uczestników i zakwaterowanie
14.00 – 14.30 Lunch
15.00 – 18.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami – I część, podczas której odbędzie się dyskusja dotycząca  zmian potrzebnych do wprowadzenia w ustawie o własności lokali oraz omówione zostaną najnowsze zmiany w prawie budowlanym.

W trakcie przerwa kawowa.

19.00 Uroczysta kolacja.

21.04.2023 r.

08.00 – 10.00 Śniadanie
10.00 – 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami – II część, podczas której Zarząd KIGN podsumuje roku 2022 oraz omówione zostaną zmiany do Statutu wraz z podjęciem stosownych uchwał.

W trakcie przerwa kawowa.

13.00 – 13.30 Lunch.
14.00 – 18.00 Wycieczka dla chętnych.
19.00 Kolacja

22.04.2023 r.

08.00 – 10.00 Śniadanie
10.00 – 12.00 Wykwaterowanie

 

Karta Zgłoszenia Walne Zgromadzenie Członków KIGN

 

Zgodnie z Statutem porządek obrad Walnego zostanie zamieszczony na stronie KIGN najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2023 r., natomiast projekty uchwał będą do wglądu od 7 kwietnia 2023 r.