Użytkowanie wieczyste, przekształcenie i jego sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego – aktualna problematyka oraz projektowanie zmiany prawa

Szkolenie użytkowanie wieczyste, [rzekształcenie i jego sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego

Tematyka szkolenia obejmuje:

I. Użytkowanie wieczyste

 1. Ustanowienie, wygaśnięcie, rozwiązanie.
 2. Ustalanie stawek procentowych opłat rocznych.
 3. Aktualizacja opłat rocznych.

II. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – aktualne problemy

 1. Przekształcenie w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 2. Przekształcenie w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

III. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego – stan aktualny oraz projektowany (projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw.

IV. Dyskusja

 

Prowadzący:

dr Magdalena Korzeniowska – samorządowiec z wykształcenia i zamiłowania, pracownik samorządowy od 2001 roku, od 2008 na stanowisku Naczelnika Wydziału Obrotu Nieruchomościami. Swoje zainteresowania zawodowe skupia na dwóch dziedzinach: gospodarce nieruchomościami oraz funkcjonowaniu organów samorządu terytorialnego. Pracownik akademicki, doświadczony szkoleniowiec oraz autorka publikacji dotyczących zagadnień samorządowych oraz branży nieruchomości.

 

Termin:

27 marca 2023 r. (poniedziałek) od godz. 09.00 – 14:30

Szkolenie online

 

Koszt szkolenia:

150,00 zł brutto/ os. – pracownicy Firm Członkowskich KIGN

200,00 zł brutto/ os. – osoby posiadające licencję KIGN

250,00 zł brutto/ os. – dla pozostałych osób.

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne


  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa