Urządzenie piorunochronne – podstawowe zasady i problemy

Cele spotkania:

Celem głównym spotkania jest przedstawienie podstawowych zasad i problemów związanych z urządzeniem piorunochronnym. Prezentacja jest dedykowana zarządcom nieruchomości.

Wstępny model prezentacji:
1. Idea ochrony elektrycznej obiektów na przykładzie teorii 6PP.
2. Podstawy prawne.
3. Urządzenie piorunochronne – podstawowe elementy.
4. Zagadnienie odstępów separacyjnych.
5. Zgodność elektrochemiczna materiałów.
6. Przegląd instalacji elektrycznej i LPS – podstawowe zasady.
7. Dokumentacja sprawdzeń – zakres.
8. Podstawowe błędy – projektowe i wykonawcze.
9. Czas na zadawanie pytań.

Prowadzący:

Janusz BUDNIOK – Prezes Zarządu firmy Budniok Technika Sp. z o.o.

Termin:

10 marca 2022 r. (czwartek) od godz. 09.00 – 14.00

Miejsce:

Katowice, ul. Mickiewicza 29

Koszt:

150,00 zł brutto/ os. – kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN (w tym również jego pracowników) oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN.

200 zł brutto/ os. – dla pozostałych osób

 

W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie przesłane online.

    Dane osobowe

    Adres e-mail

    Dane licencyjne

    Proszę o wystawienie faktury VAT

    Warunki uczestnictwa