Upraszczanie prawa europejskiego

Komisja Europejska w ramach prac nad ograniczeniem obciążeń regulacyjnych i upraszczaniem prawa UE powołała Platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (Fit for Future Platform).
Platforma jest grupą ekspertów, w skład której wchodzą państwa członkowskie, Komitet Regionów, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i partnerzy publiczni reprezentujący wspólne interesy z różnych sektorów.
Platforma pomaga Komisji uprościć obowiązujące przepisy, zmniejszyć obciążenia regulacyjne i zapewnić, aby przepisy UE były dostosowane do przyszłych wyzwań.  Platforma działa w oparciu o roczny program prac, który zawiera tematy, w odniesieniu do których Komisja podjęła inicjatywę na rzecz uproszczenia i zmniejszenia obciążeń.

Roczny program prac na 2021 r. obejmuje 15 tematów, takich jak konkurencja, finanse, zdrowie, środowisko, statystyka, transport, cła i rynek wewnętrzny (lista tematów na rok 2021 w załączeniu).

W ramach portalu „Have your say!”, każdy obywatel UE lub organizacja może wnieść swój wkład w prace Platformy (publicznie albo anonimowo) zgłaszając uwagi do ww. tematów lub proponując zupełnie nowe tematy i problemy z funkcjonowaniem prawa UE. Opinia jest niezwłocznie publikowana, dlatego musi być zgodna z określonymi przez KE zasadami.

Sugestie otrzymane przed 30 kwietnia 2021 r. zostaną przeanalizowane w kontekście programu prac Platformy na rok 2021. Sugestie dotyczące dodatkowych tematów zostaną rozważone w ramach programu prac na przyszły rok. Wszystkie zgłoszenia otrzymają odpowiedź.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify. Jako przedstawiciel Polski w Platformie zachęcam Państwa do aktywnego udziału w tych pracach.

Chciałam Państwa również poinformować o możliwości zgłoszenia organizacji w Rejestrze służącym przejrzystości Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego: https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=pl#pl. Wszystkie organizacje chcące brać udział w europejskich konsultacjach publicznych są zachęcane do zgłaszania się w rejestrze, gdyż dzięki temu ich opinie zyskują na wiarygodności.

Więcej o europejskich konsultacjach publicznych można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/wez-udzial-w-konsultacjach-europejskich

Lista tematów na rok 2021