Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – jak ją napisać, żeby bezpiecznie zarabiać

Ramowy program szkolenia

O szkoleniu

Na szkoleniu omówione zostaną aspekty prawne umowy pośrednictwa. Skupimy się na prawidłowej konstrukcji umowy, na jej elementach składowych, jak napisać umowę zgodną z prawem, a jednocześnie umowę, która maksymalnie zabezpiecza interesy pośrednika. W szczególności skupimy się na klauzuli wyłączności, czy i w jakiej formie jest dopuszczalna , czy da się uniknąć „omijek” klientów, jak zabezpieczyć wynagrodzenie pośrednika. Wszystko zostanie omówione na wzorcowych zapisach umownych oraz zostanie poparte tezami z orzecznictwa sądowego. Zajęcia będą miały charakter mieszany – wykłady + warsztaty. Omówimy zapisy stosowane w umowach przez uczestników, rozwiążemy kazusy.

Maksimum praktyki!

Zakres szkolenia?

 • Podstawowe zasady prawa zobowiązań. Swoboda umów, tryby zawarcia umowy, doręczenia, oświadczenia woli.
 • Umowa pośrednictwa – charakter prawny, forma, istota.
 • Klient, zamawiający, pośrednik, przedsiębiorca – kto jest kim w umowie?
 • Pełnomocnik klienta, pełnomocnik pośrednika, pośrednik jako pełnomocnik.
 • Elementy konstrukcyjne umowy, konieczne załączniki.
 • Jak prawidłowo napisać komparycję umowy i oznaczyć strony.
 • Małżonkowie, spółki, współwłaściciele jako klienci pośrednika.
 • Jak sądy rozumieją pośrednictwo i jak opisać czynności pośrednictwa w umowie.
 • Wyłączność – zbawienie pośrednika, czy proszenie się o kłopoty?
 • Klauzula wyłączności – treść, rodzaje, zabezpieczenie pośrednika, przykłady zapisów.
 • Prawo konsumenckie – klauzule abuzywne, umowy poza lokalem, załączniki, niezbędne pouczenia i oświadczenia.
 • Przedsiębiorca, jako konsument? Jak sobie z tym poradzić?
 • Koncepcje wynagrodzenia pośrednika i sposoby jego kształtowania – jak i za co pośrednik bierze pieniądze.
 • Kary umowne, odszkodowania, odstępne, zwrot kosztów, ryczałt, cenniki – co się sprawdza.
 • Czas trwania umowy, wypowiedzenie, rozwiązanie, wygaśnięcie.
 • Brak umowy- jest szansa na pieniądze?
 • Odpowiedzialność kontraktowa i pozakontraktowa pośrednika.
 • Dochodzenie roszczeń przez pośredników i od pośredników.
 • Jak dokumentować wykonane czynności, jak zbierać dowody i informacje na wypadek sprawy sądowej?

 

Prowadzący:

Rafał Szczeponek – prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi biuro nieruchomości w Katowicach. Wykłada na kursach licencyjnych i studiach podyplomowych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na licznych seminariach i szkoleniach dla pośredników oraz zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Słuchacz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”. Publikuje w branżowych wydawnictwach.

Termin:

10.06.2022 r. (piątek) od godz. 09.00 – 15.00

Miejsce:

Stacjonarnie w Katowicach ul. Mickiewicza 29

Koszt:

300,00 zł brutto/ os. – kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN (w tym również jego pracowników) oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN.

400 zł brutto/ os. – dla pozostałych osób.

 

 

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne

  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa