Umowa pośrednictwa nieruchomości oraz uczestnictwo pośrednika w transakcjach nieruchomościowych

Szkolenia KIGN pośrednik w obrocie nieruchomościami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami, pomoże pogłębić i usystematyzować wiedzę niezbędną do wykonywania tego zawodu.

Szkolenie obejmie zagadnienia:

1. Charakter prawny i forma umowy pośrednictwa

 • umowa rezultatu, starannego działania lub mieszana,
 • porównanie z umową cywilnoprawną typu umowa agencyjna,
 • forma pisemna czy elektroniczna,
 • przypadki nieważności umowy pośrednictwa.

2. Poszczególne elementy umowy pośrednictwa omawiane na przykładach konkretnych umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 • komparycja strony,
 • przedmiot umowy,
 • cel umowy pośrednictwa,
 • wynagrodzenie/prowizja,
 • okres trwania umowy pośrednictwa i jej wypowiedzenie,
 • klauzula na wyłączność, a otwarta umowa pośrednictwa,
 • klauzula poufności oraz RODO,
 • korzystanie i ryzykowne zapisy dla pośredników – omówione na konkretnych przykładach.

3. Modele rozliczania umowy pośrednictwa.

4. Uczestnictwo pośrednika w transakcji sprzedaż , najmu czy zamiany nieruchomości

 • przebieg poszczególnych czynności i usług świadczonych przez pośrednika w transakcji sprzedaży oraz najmu nieruchomości – formalności i dokumenty,
 • rozproszenie współwłaścicieli przy spadku czy rozwodzie,
 • klient zagraniczny oraz reprezentacja klienta w Polsce,
 • umowa najmu mieszkalnego, komercyjnego, okazjonalnego oraz dobrowolne poddanie się egzekucji.

5. Protokół zdawczo-odbiorczy jako czynność techniczna zdania nieruchomości.

 • poszczególne elementu protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • udział profesjonalnej firmy inżynierskiej,
 • brak protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • znaczenie korespondencji emaliowej jako ewentualnego materiału dowodowego.

6. Współpraca z zainteresowanymi podmiotami na rynku pierwotnym deweloperskim.

 • modele współpracy z deweloperem, w tym wsparcie czy prowadzenie biura sprzedaży dewelopera przez agencję pośrednictwa nieruchomości,
 • pokrycie kosztów usług pośrednictwa nieruchomości na rzecz dewelopera,
 • nowelizacja ustawy deweloperskiej,
 • poszczególne elementy umowy rezerwacyjnej,
 • czynność techniczna protokołu zdawczo-odbiorczego oraz dokument w postaci prospektu informacyjnego oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady nieruchomości,
 • zakres odpowiedzialności prawnej dewelopera, a pośrednika nieruchomości,
 • współpraca z notariatem,
 •  ewentualne ryzyka i błędy po stronie pośrednika – omawiana na przykładzie konkretnego stanu faktycznego.

7. Dyskusja oraz wymiana doświadczeń w ramach grupy szkoleniowej.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu.


Termin szkolenia online

17 maja 2024 godz. 10:00-14:00


Koszt 

250 zł – koszt brutto dla 1 os./Firmy Członkowskie KIGN

300 zł – koszt brutto dla 1 os./osoby posiadające licencję KIGN

350 zł – koszt brutto dla 1 os./pozostałe osoby

 


Prowadząca

Alicja Sławińska jest radcą prawnym oraz partnerem zarządzającym ALICJA SŁAWIŃSKA AS LAW FIRM, który specjalizuje się w szeroko pojętym obrocie nieruchomościami oraz procesie inwestycyjno – budowlanym i obsłudze korporacyjnej. Posiada szeroką wiedzę, praktykę i doświadczenie w obsłudze deweloperskiej oraz komercjalizacji obiektów użytkowych, a także jest zorientowana w towarzyszących nowelizacjach prawa. Regularnie publikuje teksty naukowe dla różnych magazynów naukowych w obszarze nieruchomości oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie. Jest wysokiej klasy ekspertem z ugruntowanym doświadczeniem w procesie inwestorskim, a praktykę zdobywała w renomowanych kancelariach warszawskich i trójmiejskich – więcej informacji dostępnych –

 

 

 

 

 


 

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne


  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa