Umowa o roboty budowlane

Szkolenie roboty budowlane

Zapraszamy na szkolenie online nt. „Umowa o roboty budowlane (omówienie poszczególnych elementów kontraktu)”.

Szkolenie dedykowane jest zarządcom nieruchomości, deweloperom, inwestorom oraz urzędnikom zajmującymi się inwestycjami i zamówieniami publicznymi.

Tematyka szkolenia 

 1. Źródło regulacji prawnych (wprowadzenie).
 2. Forma i charakter umowy o roboty budowlane.
 3. Uczestnicy procesu budowlanego w kontrakcie budowlanym, ich rola i specyfikacja.
 4. Rodzaje umów o roboty budowlane.
 5. Przedmiot i cel umowy o roboty budowlane
 6. Prawa i obowiązki stron kontraktu.
 7. Wynagrodzenie w umowie o roboty budowlane.
 8. Odpowiedzialność stron kontraktu budowlanego.
 9. Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych.
 10. Formy zabezpieczenia umowy o roboty budowlane.
 11. Terminy realizacji i procedura odbioru robót budowlanych.
 12. Odstąpienie, zawieszenie czy rozwiązanie kontraktu budowlanego.
 13. Dodatkowe zagadnienia związane z robotami budowlanymi, w tym dokumentacja projektowa.
 14. Dyskusja oraz wymiana doświadczeń w ramach grupy szkoleniowej.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu.


Termin szkolenia online

27 września (piątek) 2024 godz. 10:00-14:00


Koszt 

300 zł – koszt brutto dla 1 os./Firmy Członkowskie KIGN

350 zł – koszt brutto dla 1 os./osoby posiadające licencję KIGN

400 zł – koszt brutto dla 1 os./pozostałe osoby

 


Prowadząca

Alicja Sławińska jest radcą prawnym oraz partnerem zarządzającym ALICJA SŁAWIŃSKA AS LAW FIRM, który specjalizuje się w szeroko pojętym obrocie nieruchomościami oraz procesie inwestycyjno – budowlanym i obsłudze korporacyjnej. Posiada szeroką wiedzę, praktykę i doświadczenie w obsłudze deweloperskiej oraz komercjalizacji obiektów użytkowych, a także jest zorientowana w towarzyszących nowelizacjach prawa. Regularnie publikuje teksty naukowe dla różnych magazynów naukowych w obszarze nieruchomości oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie. Jest wysokiej klasy ekspertem z ugruntowanym doświadczeniem w procesie inwestorskim, a praktykę zdobywała w renomowanych kancelariach warszawskich i trójmiejskich – więcej informacji dostępnych –

 

 

 

 

 

  Formularz zgłoszeniowy.

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne


  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa  Skąd dowiedziałeś się o naszych kursach: