Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa – EWOLUCJA ENERGETYCZNA – Alternatywne rozwiązania w energooszczędnej nieruchomości

Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa KIGN Katowice

EWOLUCJA ENERGETYCZNA

– Alternatywne rozwiązania w energooszczędnej nieruchomości

Zapraszamy na Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa w dniu 12 września 2024 r.,

który odbędzie się w Hola Hotel przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach.

W tym roku Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa dedykowany będzie zmianom, jakie zachodzą w zakresie energooszczędności na rynku nieruchomości. Kongres jest unikalną platformą skupiającą przedstawicieli sektora mieszkalnictwa, umożliwiającą wymianę wiedzy i poglądów, prezentacje osiągnięć i nowoczesnych technologii, a także nawiązanie cennych relacji biznesowych. Program tegorocznego Kongresu przedstawimy niebawem.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONGRESU ROZWOJU MIESZKALNICTWA

ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNA WKRÓTCE

 

 

Zarządzanie obiektami zabytkowymi

Zapraszamy za szkolenie dla zarządców nieruchomości z zakresu tematyki zarządzania obiektami zabytkowymi.

Tematyka szkolenia obejmie:

1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

2. Rodzaje obiektów zabytkowych m.in.:

 • wpis do rejestru zabytków,
 • wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa,
 • uznanie za Pomnik Historii przez Prezydenta RP.

3. Współdziałanie właścicieli nieruchomości zabytkowej z organami administracyjnymi państwa.

4. Uwagi praktyczne dotyczące zarządzania obiektami zabytkowymi.

5. Wsparcie finansowe dla właścicieli nieruchomości zabytkowej oraz podatek od nieruchomości.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu.


Termin szkolenia online

11 czerwca 2024 r. godz. 10:00-13:00


Koszt 

100 zł – koszt brutto dla 1 os./Firmy Członkowskie KIGN

150 zł – koszt brutto dla 1 os./osoby posiadające licencję KIGN

200 zł – koszt brutto dla 1 os./pozostałe osoby

 


Prowadzący

Wykładowca Marian Uherek KIGNMarian Uherek – mgr chemii. Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno- Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Licencjonowany zarządca nieruchomości. Wieloletni pracownik i dyrektor zakładów zarządzających nieruchomościami, obecnie emeryt. Przewodniczący Rady Programowej  Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Wykładowca na kursach i studiach podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami. W trakcie swojej pracy zawodowej doprowadził m. in. do wpisania osiedla „Familoki” w miejscowości Czerwionka-Leszczyny do „Szlaku zabytków techniki województwa Śląskiego”, oraz do powstania obiektu  „Zabytkowa Kopalnia Ignacy.

Autor cyklu artykułów i książek o tematyce związanej z nieruchomościami. Współpracownik  Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydawnictwa Naukowego Śląsk oraz Muzeum Harcerstwa w Warszawie.

 

 

 


 

  Formularz zgłoszeniowy.

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne






  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa



  Skąd dowiedziałeś się o naszych kursach: