Nabór na 2-dniowy kurs praktyczny Zarządca Sądowy w Katowicach

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA W KATOWICACH

 rozpoczyna nabór na 2-dniowy kurs praktyczny

ZARZĄDCA SĄDOWY KIGN

 

Wznowiony kurs zarządcy sądowego (przymusowego) został rozszerzony o zagadnienia związane z kuratelą sądową. Kurs obejmuje 2 dni intensywnych zajęć, które poprowadzą specjaliści w tej dziedzinie zarządzania nieruchomościami, uwzględniając praktyczne wskazówki i działania podejmowane podczas swojej pracy zawodowej.

Kurs dedykowany jest dla Zarządców Nieruchomości z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym, Radców prawnych, Adwokatów oraz Sędziów.

 

PROGRAM KURSU

ZARZĄD SĄDOWY

 1. Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).
 2. Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.
 3. Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.
 4. Procedura objęcia zarządu sądowego.
 5. Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu
 6. a) sposób podejmowania decyzji gospodarczych;
 7. b) współdziałanie z właścicielami;
 8. c) współdziałanie z sądem.

KURATELA

 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli
 2. Przesłanki i tryb powołania kuratora
 3. Zasady sprawowania kurateli
 4. Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań
 5. Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków
 6. Nadzór sądowy kurateli
 7. Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli
 8. Praktyczne aspekty sprawowania kurateli
 • poszukiwanie spadkobierców
  • Archiwa
  • polskie placówki dyplomatyczne
  • instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne
 • prowadzenie korespondencji z innymi krajami (m.in. Izrael, USA Canada, UE,  Rosja)
 • systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)
 • pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń

RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z ZARZĄDU SĄDOWEGO

 1. sprawozdawczość przed sądem
 2. skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania
 3. rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.

ODRĘBNOŚĆ PODATKOWA ZARZĄDCY SĄDOWEGO ORAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TLE PRAWA, ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI PODATKOWYCH.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY SĄDOWEGO (Z MOCY PRAWA, CYWILNA, PODATKOWA).

 

TERMIN: 8-9.10.2022 R.

  Zakres:


  Koszt kursu:

  Dane licencyjne

  Dane osobowe

  Adres e-mail