Przejmowanie budynków deweloperskich do zarządzania

Szkolenie online przejmowanie budynków deweloperskich do zarządzania KIGN

Szkolenie dla zarządców nieruchomości przejmujących budynki deweloperskie do zarządzania

Tematyka szkolenia

  • sposób przejęcia nieruchomości: na podstawie art. 18 lub 20 ustawy o Własności Lokali,
  • umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością wspólną,
  • początkowe uchwały we Wspólnocie Mieszkaniowej,
  • nadanie numeru REGON, NIP, otwarcie rachunku bankowego,
  • zmiany/cesje umów za media dostarczane do lokali i części wspólnych nieruchomości,
  • obowiązki dewelopera po wyodrębnieniu pierwszego lokalu mieszkaniowego oraz przejęcie dokumentacji od dewelopera,
  • organizacji Wspólnoty i pierwsze spotkanie z właścicielami,
  • koszty ponoszone przez dewelopera i Wspólnotę do czasu sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego,
  • okres gwarancji i rękojmi,
  • co każdy zarządca powinien wiedzieć o przejmowaniu do zarządzania budynku deweloperskiego.

Prowadząca:

Agnieszka Fudali KIGNAgnieszka Fudali – od 2005 r. zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, w 2010 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w ich obrocie. W 2010 r. otrzymała licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną decyzją Ministra Infrastruktury. W 2016r. otrzymała licencję zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W 2021r. ukończyła kurs Zarządcy Sądowego oraz Kuratora spadków nieobjętych.

Od 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wykonywania inwentaryzacji, świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych, audytów remontowych współpracując

z wyspecjalizowanymi w tym zakresie audytorami z listy KAPE.

Od 2018 r. w ramach swojej firmy zajmuje się również zarządzaniem nieruchomościami, przeglądami budowlanymi, wnioskami

o dofinansowanie termomodernizacji i remontów.

Od 2021 r. współpracuje z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomości prowadząc szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Szczególnie bliska jej tematyka związana jest z zagadnieniami prawnymi zarządzania nieruchomościami.

 

Termin:

2 czerwca 2023 r. (piątek) od godz. 09.00 – 13.00

Szkolenie online

 

Koszt:

100,00 zł brutto/ os. – pracownicy Firm Członkowskich KIGN

125,00 zł brutto/ os. – osoby posiadające licencję KIGN

150,00 zł brutto/ os. – dla pozostałych osób.

 

W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie przesłane online.