Rozliczenie roczne we wspólnocie mieszkaniowej

Szkolenie KIGN rozliczenie roczne we WM dnia 01.12.2023

Tematyka szkolenia:

 • Obowiązkowa ewidencja kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 • Przedmiot zebrania i sprawozdanie finansowe.
 • Przykładowe sprawozdanie finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Zaliczki wnoszone przez właścicieli.
 • Sposoby rozliczania zaliczek wnoszonych przez właścicieli.
 • Nadwyżka lub niedobór zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną.
 • Przeksięgowywanie nadwyżki zaliczki na koszty zarządu nieruchomości wspólnej na Fundusz Remontowy.
 • Wpłaty właścicieli na Fundusz Remontowy i jego rozliczanie.
 • Przykładowe projekty uchwał: w sprawie sprawozdania finansowego oraz absolutorium dla Zarządu/Zarządcy WM, planu gospodarczego.

Prowadząca:

Agnieszka Fudali KIGNAgnieszka Fudali – od 2005 r. zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, w 2010 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w ich obrocie. W 2010 r. otrzymała licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną decyzją Ministra Infrastruktury. W 2016r. otrzymała licencję zarządcy nieruchomości oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami. W 2021r. ukończyła kurs Zarządcy Sądowego oraz Kuratora spadków nieobjętych.

Od 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wykonywania inwentaryzacji, świadectw charakterystyki energetycznej, audytów energetycznych, audytów remontowych współpracując

z wyspecjalizowanymi w tym zakresie audytorami z listy KAPE.

Od 2018 r. w ramach swojej firmy zajmuje się również zarządzaniem nieruchomościami, przeglądami budowlanymi, wnioskami

o dofinansowanie termomodernizacji i remontów.

Od 2021 r. współpracuje z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomości prowadząc szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Szczególnie bliska jej tematyka związana jest z zagadnieniami prawnymi zarządzania nieruchomościami.

 

Termin:

01 grudnia 2023 r. (piątek) od godz. 09.00 – 13.00

Szkolenie online

 

Ceny promocyjne przy zapisach do 15 października 2023:

100,00 zł brutto/ os. – pracownicy Firm Członkowskich KIGN

125,00 zł brutto/ os. – osoby posiadające licencję KIGN

150,00 zł brutto/ os. – dla pozostałych osób.

 

Ceny przy zapisach po 15 października 2023:

125,00 zł brutto/ os. – pracownicy Firm Członkowskich KIGN

150,00 zł brutto/ os. – osoby posiadające licencję KIGN

175,00 zł brutto/ os. – dla pozostałych osób.

 

W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie przesłane online.

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne


  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa