Kurs stacjonarny na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN w Gdańsku

Kurs KIGN licencja Gdańsk zarządca i pośrednik

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Gdańsk
rozpoczyna nabór na kurs praktyczny
Zarządca Nieruchomości KIGN oraz Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN

Rozpoczęcie: 16-17 września 2023
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Gdańsk

Koszt kursu:

Kwota przy zapisach do 30.06.2023
Zarządca nieruchomości 2.250,00 zł
Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2.250,00 zł
Zarządca nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami 3.500,00 zł
Kwota przy zapisach po 01.07.2023
Zarządca nieruchomości 2.400,00 zł
Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2.400,00 zł
Zarządca nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami 3.750,00 zł

 

 

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 .

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W GDAŃSKU
ul. Żeromskiego 1-2
80-319 Gdańsk

06 1050 1214 1000 0090 3068 9427 

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

    Zakres:


    Koszt kursu:

    Dane licencyjne

    Dane osobowe

    Adres e-mail


    Kurs Zarządca nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami

    Kurs KIGN Wrocław

    KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

     rozpoczyna nabór na kursy praktyczne

    Zarządca Nieruchomości KIGN oraz Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN

     

    Kursy praktyczne, które jako jedyne w Polsce w swoim programie nauki zawierają minimum programowe zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, które pozwala uzyskać licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości KIGN/licencję zawodową Pośrednika w obrocie nieruchomościami KIGN.

    Program-kursu-zarzadcy

    Program-kursu-posrednika

    Termin rozpoczęcia kursu: 26 sierpnia 2023

    Termin zakończenia kursu: 28 października 2023

    Kurs ma charakter warsztatowy i odbywa się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

    Miejsce odbywania zajęć: Wrocław,

    Centrum Kultury i Edukacji Bakara

    przy ul. Różana 4 we Wrocławiu.

     

     

    Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

    Kwota przy zapisach do 30.06.2023
    Zarządca nieruchomości 2.250,00 zł
    Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2.250,00 zł
    Zarządca Nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami 3.500,00 zł
    Kwota przy zapisach po 01.07.2023
    Zarządca nieruchomości 2.400,00 zł
    Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2.400,00 zł
    Zarządca nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami 3.750,00 zł

    Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym (3 raty).

    Informujemy, że powyższe programy kursów objęte są całkowicie naszymi prawami autorskimi i pod odpowiedzialnością prawną nie wyrażamy zgody na posługiwanie się nimi bez naszej zgody.

    Ukończenie kursu skutkuje wydaniem Licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN lub Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN

    Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4.

    Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

    Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 519 086 195, 505 702 011 lub pisząc na adres: biuro@kign.pl

      Zakres:


      Koszt kursu:

      Dane licencyjne

      Dane osobowe

      Adres e-mail