Kurs stacjonarny na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN w Gdańsku

Kurs KIGN licencja Gdańsk zarządca i pośrednik

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Gdańsk
rozpoczyna nabór na kurs praktyczny
Zarządca Nieruchomości KIGN oraz Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN

Rozpoczęcie: 16-17 września 2023
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Gdańsk

Koszt kursu:

Kwota przy zapisach do 30.06.2023
Zarządca nieruchomości 2.250,00 zł
Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2.250,00 zł
Zarządca nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami 3.500,00 zł
Kwota przy zapisach po 01.07.2023
Zarządca nieruchomości 2.400,00 zł
Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2.400,00 zł
Zarządca nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami 3.750,00 zł

 

 

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 .

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W GDAŃSKU
ul. Żeromskiego 1-2
80-319 Gdańsk

06 1050 1214 1000 0090 3068 9427 

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

  Zakres:


  Koszt kursu:

  Dane licencyjne

  Dane osobowe

  Adres e-mail


  Kurs Zarządca nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami

  Kurs KIGN Wrocław

  KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

   rozpoczyna nabór na kursy praktyczne

  Zarządca Nieruchomości KIGN oraz Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN

   

  Kursy praktyczne, które jako jedyne w Polsce w swoim programie nauki zawierają minimum programowe zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, które pozwala uzyskać licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości KIGN/licencję zawodową Pośrednika w obrocie nieruchomościami KIGN.

  Program-kursu-zarzadcy

  Program-kursu-posrednika

  Termin rozpoczęcia kursu: 26 sierpnia 2023

  Termin zakończenia kursu: 28 października 2023

  Kurs ma charakter warsztatowy i odbywa się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

  Miejsce odbywania zajęć: Wrocław,

  Centrum Kultury i Edukacji Bakara

  przy ul. Różana 4 we Wrocławiu.

   

   

  Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  Kwota przy zapisach do 30.06.2023
  Zarządca nieruchomości 2.250,00 zł
  Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2.250,00 zł
  Zarządca Nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami 3.500,00 zł
  Kwota przy zapisach po 01.07.2023
  Zarządca nieruchomości 2.400,00 zł
  Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2.400,00 zł
  Zarządca nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami 3.750,00 zł

  Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym (3 raty).

  Informujemy, że powyższe programy kursów objęte są całkowicie naszymi prawami autorskimi i pod odpowiedzialnością prawną nie wyrażamy zgody na posługiwanie się nimi bez naszej zgody.

  Ukończenie kursu skutkuje wydaniem Licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN lub Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN

  Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4.

  Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

  Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 519 086 195, 505 702 011 lub pisząc na adres: biuro@kign.pl

   Zakres:


   Koszt kursu:

   Dane licencyjne

   Dane osobowe

   Adres e-mail