Nabór na kurs stacjonarny na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN w Gdańsku

Kurs na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

Rozpoczęcie: 14-15 stycznia 2023
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Gdańsk

Koszt kursu:

Pośrednik w obrocie nieruchomościami   1.900,00 zł

Zarządca nieruchomości  1.900,00 zł

Zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami   3.500,00 zł

 

 

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 .

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W GDAŃSKU
ul. Żeromskiego 1-2
80-319 Gdańsk

06 1050 1214 1000 0090 3068 9427 

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

  Zakres:


  Koszt kursu:

  Dane licencyjne

  Dane osobowe

  Adres e-mail


  Nabór na 2-dniowy kurs praktyczny Zarządca Sądowy w Katowicach

  KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA W KATOWICACH

   rozpoczyna nabór na 2-dniowy kurs praktyczny

  ZARZĄDCA SĄDOWY KIGN

   

  Wznowiony kurs zarządcy sądowego (przymusowego) został rozszerzony o zagadnienia związane z kuratelą sądową. Kurs obejmuje 2 dni intensywnych zajęć, które poprowadzą specjaliści w tej dziedzinie zarządzania nieruchomościami, uwzględniając praktyczne wskazówki i działania podejmowane podczas swojej pracy zawodowej.

  Kurs dedykowany jest dla Zarządców Nieruchomości z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym, Radców prawnych, Adwokatów oraz Sędziów.

   

  PROGRAM KURSU

  ZARZĄD SĄDOWY

  1. Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).
  2. Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.
  3. Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.
  4. Procedura objęcia zarządu sądowego.
  5. Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu
  6. a) sposób podejmowania decyzji gospodarczych;
  7. b) współdziałanie z właścicielami;
  8. c) współdziałanie z sądem.

  KURATELA

  1. Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli
  2. Przesłanki i tryb powołania kuratora
  3. Zasady sprawowania kurateli
  4. Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań
  5. Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków
  6. Nadzór sądowy kurateli
  7. Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli
  8. Praktyczne aspekty sprawowania kurateli
  • poszukiwanie spadkobierców
   • Archiwa
   • polskie placówki dyplomatyczne
   • instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne
  • prowadzenie korespondencji z innymi krajami (m.in. Izrael, USA Canada, UE,  Rosja)
  • systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)
  • pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń

  RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z ZARZĄDU SĄDOWEGO

  1. sprawozdawczość przed sądem
  2. skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania
  3. rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.

  ODRĘBNOŚĆ PODATKOWA ZARZĄDCY SĄDOWEGO ORAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TLE PRAWA, ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI PODATKOWYCH.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY SĄDOWEGO (Z MOCY PRAWA, CYWILNA, PODATKOWA).

   

  TERMIN: 8-9.10.2022 R.

   Zakres:


   Koszt kursu:

   Dane licencyjne

   Dane osobowe

   Adres e-mail