Kurs zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami

Kursy KIGN Zarządca Nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami

 

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

zaprasza na kursy praktyczne

Zarządca Nieruchomości KIGN oraz Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN

 

Kursy praktyczne, które jako jedyne w Polsce w swoim programie nauki zawierają minimum programowe zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, które pozwala uzyskać licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości KIGN/licencję zawodową Pośrednika w obrocie nieruchomościami KIGN.

 

 

Termin rozpoczęcia kursu: 21 września 2024 r.

Kurs ma charakter warsztatowy i odbywa się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

Miejsce odbywania zajęć: Wrocław,

Centrum Kultury i Edukacji Bakara

przy ul. Różana 4-6 we Wrocławiu.

 

 

 

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Kwota poszczególnych kursów
Zarządca nieruchomości 2600,00 zł
Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2500,00 zł
Zarządca nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami 3800,00 zł

 

Informujemy, że powyższe programy kursów objęte są całkowicie naszymi prawami autorskimi i pod odpowiedzialnością prawną nie wyrażamy zgody na posługiwanie się nimi bez naszej zgody.

Ukończenie kursu skutkuje wydaniem Licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN lub Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4.

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 519 086 195, 505 702 011 lub pisząc na adres: biuro@kign.pl

  Formularz karty zgłoszeniowej.

  Zakres:


  Koszt kursu:

  Dane licencyjne


  Dane osobowe

  Adres e-mail


  Skąd dowiedziałeś się o naszych kursach: