Nabór na kurs stacjonarny na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN w Katowicach

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA W KATOWICACH

 rozpoczyna nabór na kursy praktyczne

Zarządca Nieruchomości KIGN oraz Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN

 

Jedyny w Polsce kurs, który swoim programem nauki zawiera minimum programowe zgodne z wytycznymi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w celu uzyskania licencji zawodowej Zarządcy Nieruchomości KIGN/ licencji zawodowej Pośrednika w obrocie nieruchomościami KIGN oraz wykorzystuje profesjonalne narzędzia rozwojowe persolog® pozwalające świadomie dokonywać znaczących zmian w naszym życiu zawodowym.

Profile persolog® wykorzystywane na naszym kursie, od kilku lat są stosowane także na wybranych kierunkach MBA

 

Termin rozpoczęcia kursów: 28.01.2023 r.

Kurs ma charakter warsztatowy i odbywa się w systemie weekendowym.

Miejsce odbywania zajęć: Katowice

 

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Koszt kursu praktycznego*:
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 2.150,00 zł
POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2.150,00 zł
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI I POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI (kurs łączony) 3.500,00 zł
* Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym

Program kursu dla Zarządcy Nieruchomości KIGN

Program kursu dla Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN

Informujemy, że powyższe programy kursów objęte są całkowicie naszymi prawami autorskimi i pod odpowiedzialnością prawną nie wyrażamy zgody na posługiwanie się nim bez naszej zgody.

Ukończenie kursu skutkuje wydaniem Licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN lub Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4.

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 662 243 859 lub pisząc na adres: biuro@kignkatowice.pl

KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS

Nabór na kurs stacjonarny na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN w Gdańsku

Kurs na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

Rozpoczęcie: 14-15 stycznia 2023
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Gdańsk

Koszt kursu:

Pośrednik w obrocie nieruchomościami   1.900,00 zł

Zarządca nieruchomości  1.900,00 zł

Zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami   3.500,00 zł

 

 

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 .

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W GDAŃSKU
ul. Żeromskiego 1-2
80-319 Gdańsk

06 1050 1214 1000 0090 3068 9427 

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

    Zakres:


    Koszt kursu:

    Dane licencyjne

    Dane osobowe

    Adres e-mail