Nabór na kurs stacjonarny na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN w Gdańsku

Kurs na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

Rozpoczęcie: 14-15 stycznia 2023
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Gdańsk

Koszt kursu:

Pośrednik w obrocie nieruchomościami   1.900,00 zł

Zarządca nieruchomości  1.900,00 zł

Zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami   3.500,00 zł

 

 

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 .

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W GDAŃSKU
ul. Żeromskiego 1-2
80-319 Gdańsk

06 1050 1214 1000 0090 3068 9427 

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

  Zakres:


  Koszt kursu:

  Dane licencyjne

  Dane osobowe

  Adres e-mail


  Nabór na 2-dniowy kurs praktyczny Zarządca Sądowy w Katowicach

  KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI DELEGATURA W KATOWICACH

   rozpoczyna nabór na 2-dniowy kurs praktyczny

  ZARZĄDCA SĄDOWY KIGN

   

  Wznowiony kurs zarządcy sądowego (przymusowego) został rozszerzony o zagadnienia związane z kuratelą sądową. Kurs obejmuje 2 dni intensywnych zajęć, które poprowadzą specjaliści w tej dziedzinie zarządzania nieruchomościami, uwzględniając praktyczne wskazówki i działania podejmowane podczas swojej pracy zawodowej.

  Kurs dedykowany jest dla Zarządców Nieruchomości z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym, Radców prawnych, Adwokatów oraz Sędziów.

   

  PROGRAM KURSU

  ZARZĄD SĄDOWY

  1. Ustanawianie zarządu sądowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o własności lokali (podstawy prawne, procedury).
  2. Kompetencje sądu w związku z ustanowionym zarządem sądowym.
  3. Prawa i obowiązki właścicieli w warunkach zarządu sądowego.
  4. Procedura objęcia zarządu sądowego.
  5. Kompetencje zarządcy sądowego. Obowiązki w zakresie czynności zwykłego zarządu
  6. a) sposób podejmowania decyzji gospodarczych;
  7. b) współdziałanie z właścicielami;
  8. c) współdziałanie z sądem.

  KURATELA

  1. Podstawowe zagadnienia z zakresu kurateli
  2. Przesłanki i tryb powołania kuratora
  3. Zasady sprawowania kurateli
  4. Sprawozdawczość – terminy składania sprawozdań
  5. Wynagrodzenie kuratora i zwrot wydatków
  6. Nadzór sądowy kurateli
  7. Zmiana osoby kuratora i uchylenie kurateli
  8. Praktyczne aspekty sprawowania kurateli
  • poszukiwanie spadkobierców
   • Archiwa
   • polskie placówki dyplomatyczne
   • instytucje zagraniczne publiczne i niepubliczne
  • prowadzenie korespondencji z innymi krajami (m.in. Izrael, USA Canada, UE,  Rosja)
  • systemy prawne: prawo spadkowe, podatki, tożsamość osób (ID)
  • pełnomocnictwa zagraniczne, dokumenty, potwierdzenia doręczeń

  RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z ZARZĄDU SĄDOWEGO

  1. sprawozdawczość przed sądem
  2. skutki niezłożenia sprawozdania oraz nieprzyjęcia sprawozdania
  3. rozliczenia wyniku finansowego netto ze współwłaścicielami nieruchomości.

  ODRĘBNOŚĆ PODATKOWA ZARZĄDCY SĄDOWEGO ORAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TLE PRAWA, ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI PODATKOWYCH.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY SĄDOWEGO (Z MOCY PRAWA, CYWILNA, PODATKOWA).

   

  TERMIN: 8-9.10.2022 R.

   Zakres:


   Koszt kursu:

   Dane licencyjne

   Dane osobowe

   Adres e-mail


   Manager Najmu Nieruchomości – Kurs licencyjny – II edycja

   Kurs stacjonarny na licencję Managera Najmu Nieruchomości – Autorski program KIGN

   Rozpoczęcie : 26 listopada 2022 rok
   Zakończenie : 21 stycznia 2023 roku
   weekendy 9:00 -15:00

   Miejsce kursu:  Kraków

   Koszt kursu:

   wpłata do 20 października 2022 – 1.750,00 zł.
   cena regularna (wpłata po 20 października 2022) – 1.900,00 zł.
   Dla członków KIGN – 1.700,00 zł.

   ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

   KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

    

   Zagadnienia opracowywane podczas kursu:

   1. Procedury Obsługi klientów
   2. Budowanie wizerunku firmy
   3. Aspekty prawne cz. I
   4. Aspekty prawne cz. II
   5. Podatki i rachunkowość
   6. Finansowanie zakupu nieruchomości
   7. Ubezpieczenia
   8. Utrzymanie i eksploatacja techniczna nieruchomości
   9. Fundusz mieszkań na wynajem
   10. Narzędzia informatyczne
   11. Social media, budowanie marki
   12. Rola architekta; projektowanie wnętrz
   13. Najem w praktyce
   14. Przygotowanie nieruchomości
   15. System zarządzania Nieruchomością
   16. Zespół pracowników Managera Najmu Nieruchomości
   17. Wizyta na nieruchomości
   18. Usługi dodatkowe
   19. Najczęstsze błędy wynajmujących
   20. Egzamin

   SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU

   1 dzień: 26.11.2022 – Sylwia Cichowska

   Jak nawiązać i utrzymać kontakt z klientem. Umiejętność precyzyjnego wypowiadania się i słuchania, rola komunikacji w procesie obsługi klienta. Mowa ciała, niewerbalne sygnały na „tak” oraz „nie”. Indywidualne style myślenia, zgodnie z którymi ludzie przyjmują i przetwarzają informacje, pytania jako filtr informacji (odkrywanie najistotniejszych interesów klienta). Odpowiedni ubiór pracownika oraz sposób zachowania się. Radzenie sobie z manipulacją stosowaną przez klienta. Tajniki prowadzenia rozmowy telefonicznej. „Lubić klientów” – pełna akceptacja.

   2 dzień: 27.11.2022 – Sylwia Cichowska

   Jakość usługi – sprawdzony sposób na pozyskanie zaufania klienta. Klient i jego wpływ na funkcjonowanie firmy. Budowanie dobrego wizerunku firmy u klientów. Obsługa posprzedażowa klienta.

   3 dzień: 03.12.2022 – Katarzyna Apamowicz

   Omówienie wybranych zagadnień. Manager najmu – rola, zakres obowiązków (klasyczny manager najmu, manager najmu będący jednocześnie właścicielem lub najemcą niektórych zarządzanych lokali; manager najmu z rozszerzonym zakresem obowiązków np. zajmujący się również pośrednictwem). Umowy najmu. Umowy najmu długotrwałe na ponad 1 rok, w tym najem okazjonalny – forma, warunki, praktyczne wskazówki. Umowy na średni okres czasu tj. od 1 miesiąca do 12 miesięcy – możliwe formy. umowy krótkoterminowe tj. do 1 miesiąca, praktyczne wskazówki. uwagi ogólne dotyczące czasu trwania najmu, zakończenia stosunku najmu (wypowiedzenie a rozwiązanie), stron umowy, zabezpieczenia płatności czynszu, szkód, ograniczeń z ustawy o ochronie praw lokatorów. Umowa o zarządzanie najmem z właścicielem. Zakres obowiązków managera najmu. Zakres pełnomocnictw. Uregulowanie wynagrodzenia. Zabezpieczenie wynagrodzenia. Wyłączenia odpowiedzialności. Wyłączność, zakaz konkurencji i związane z tym praktyczne wskazówki. Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy.

   4 dzień: 04.12.2022 – Katarzyna Apanowicz

   Umowy managera najmu z dostawcami mediów i usług w tym m. in. sprzątania, prania, marketingu, obsługi prawnej – praktyczne zagadnienia i rozwiązania, zakres przeniesienia odpowiedzialności. Umowy managera najmu z dostawcami usług turystycznych dla najemców. Wynagrodzenie. Wyłączność i inne zasady konkurencji. Przetwarzanie danych osobowych najemców (obowiązki wynikające z RODO). Stosunki ze wspólnotą mieszkaniową/spółdzielnią w tym obowiązki wobec wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni. Odpowiedzialność managera najmu: wobec właściciela (za brak zapłaty czynszu przez najemcę, zniszczenia w lokalu, roszczenia osób trzecich związane z zachowaniem osób przebywających w lokalu); wobec najemców (za brak wydania przedmiotu najmu, wady przedmiotu najmu, działania osób trzecich np. hałaśliwych sąsiadów, za przedmioty najemców pozostawione w lokalu); wobec osób trzecich (związane z zachowaniem najemców); wobec wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni (m. in. za zapłatę zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, za zniszczenia w częściach wspólnych). Relacje manager najmu – najemcy (w tym m. in. prawa i obowiązki, windykacja należności, eksmisja).

   5 dzień: 10.12.2022 – Anna Gawlik

   Formy prowadzenia działalności zarządzania najmem. Umowy cywilnoprawne czy działalność gospodarcza, definicja dz. gospodarczej w świetle ustaw: Prawo przedsiębiorców i Ustawy o podatku VAT (różnice). Rejestracja działalności gospodarczej. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym w działalności gospodarczej. Koszty uzyskania przychodów. Ulgi ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Rozliczanie najmu. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Obowiązki rejestracyjne właściciela nieruchomości względem urzędu skarbowego. Obowiązki ewidencyjne właściciela nieruchomości. Rozliczenie dochodu do celów podatkowych. Opodatkowanie podatkiem VAT, obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne.

   5 dzień: 11.12.2022

   4h – Danuta Serafin

   Kredyty. Banki. Finansowanie społecznościowe/tokenizacja. Crowdfounding. Giełda.

   4h – Katarzyna Kozieł

   Ubezpieczenia majątkowe, OC Najemcy. OC działalności gospodarczej.

   6 dzień: 17.12.2022 – Piotr Bondal

   Dokumentacja techniczna budynku nowego i będącego w trakcie eksploatacji. Omówienie książki obiektu budowlanego. Eksploatacja budynków mieszkaniowych w oparciu o ustawę. Prawo budowlane. Podstawowe definicje: budynek, budowla, remont, modernizacja, konserwacja. Wymagania dla obiektów budowlanych. Pozwolenie na użytkowanie. Utrzymanie i eksploatacja obiektów budowlanych. Zmiana sposobu użytkowania budynku. Warunki ochrony p. pożarowej.

   7 dzień: 18.12.2022

   1h – Marek Urban

   Systemy informatyczne do pomocy w obsłudze najmu.

   5h – Jolanta Juszczak

   Socialmedia – możemy zamieścić, znaleźć ogłoszenie nieruchomości do wynajmu, sprawdzić opinie o Wynajmującym. Facebook/ zamknięte grupy. WhatsApp – najczęściej używany komunikator przez obcokrajowców w Krakowie.

   2h – Dominika Lewandowska

   Planowanie wnętrza / funkcjonalność.

   8 dzień: 07.01.2023 – Rafał Łęcki

   TBS. Wspólnota Mieszkaniowa. Spółdzielnia Mieszkaniowa. Społeczne agencje najmu. Obiekty zabytkowe. Hale magazynowe. Powierzchnie biurowe. Lokale usługowe. Gastronomia. Placówki opieki medycznej.

   9 dzień: 08.01.2023 – Rafał Łęcki

   Zasady zawierania umów najmu. Dostosowanie umowy najmu do danej sytuacji, właściciela, najemcy, rodzaju nieruchomości. Przygotowanie nieruchomości na wynajem (długoterminowy/średni/krótkoterminowy). Sprawne sposoby poszukiwania klienta. Właściwa prezentacja nieruchomości. Weryfikacja, sprawdzanie potencjalnych najemców. Portale ogłoszeniowe, najem długi, średni, krótki.

   10 dzień: 14.01.2023 – Marek Urban

   Negocjacje i zawarcie umowy najmu. Rozwiązywanie umów , wydania i przekazania mieszkań. Psychologia rozmowy i budowanie relacji z najemcą i właścicielem. Organizacja sprawnego systemu zarządzania nieruchomością, płatności, naprawy i konserwacje obciążające najemcę lub wynajmującego., sprawy bieżące, reprezentacja właściciela przed instytucjami, wspólnotami itd. dla maksymalizacji korzyści z nieruchomości. Windykacja płatności w trakcie i po rozwiązaniu umowy najmu. Obsługa prawna i podatkowa właściciela. Umowa o zarządzanie mieszkaniem + ubezpieczenie OC. Najem krótki a obostrzenia (np. Berlin itp.). Wymogi stawiane przez portale dotyczące jakości obsługi. Podstawy coachingu – czyli jak Manager Najmu powinien przygotować swojego asystenta. Obsługa techniczna (serwis techniczny/konserwator/”złota rączka”). Obsługa sprzątająca. Koordynator usług dodatkowych.

   11 dzień: 15.01.2023 – Marek Urban

   Wizja na nieruchomości, zapoznanie się z jej stanem technicznym, prawnym oraz otoczeniem. Ustalenie ceny rynkowej nieruchomości oraz zapoznanie się z oczekiwaniami zamawiającego. Informacja o realizacji umowy i dokumentach wymaganych do dokonania transakcji. Wycieczki – organizacja/współpraca partnerska. Transport. Wyżywienie. Wynajem akcesoriów wyposażenia wnętrz (Najem średni). Eventy. Sprzątanie. Po co inwestować w nieruchomości pod wynajem? Zła wycena czynszu Najmu. Jakość wyposażenia. Kaucja. Ubezpieczenie. Jakość wyposażenia/umeblowania. Umowa Najmu, protokoły. Kontrola płatności/media.

   12 dzień: 21.01.2023

   4h – Marek Uherek

   Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi.

   4h – Egzamin i zakończenie kursu.

   ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

   KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

   Miejsce kursu: Kraków

   • Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym

   Licencja Managera Najmu Nieruchomości jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 .

   Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Managerów Najmu prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

   W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
   e-mail: biuro@kignkrakow.pl tel: +48 537 463 333

   Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto do dnia 20.10.2022 r.

   Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE
   ul. T. Kościuszki 45/5
   30-114 Kraków
   PKO SA 19 1240 4650 1111 0010 6389 0003

   W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

   Wypełnione karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie prosimy przesyłać na adresbiuro@kignkrakow.pl

    

   ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

   KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA