Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGN dnia 11 kwietnia 2024 r. w Katowicach

W dniu 11 kwietnia 2024 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGN. Spotkanie miało miejsce w Centrum Konferencyjnym przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach i rozpoczęło się o godzinie 12:15. W pierwszej kolejności Prezes KIGN Pan Marek Urban przywitał zebranych na sali gości. Na wydarzeniu pojawiło się wielu przedstawicieli Firm Członkowskich KIGN, co jest dla nas niezwykle ważne i istotne w takich momentach. Na przewodniczącego jednogłośnie powołany został Pan Marian Uherek członek Rady Programowej KIGN.

Wybrano także Komisję Skrutacyjną w której skład weszli:

– Teresa Janeczko – Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego KIGN,

– Andrzej Migus – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KIGN,

– Jarosław Smurzyński – Prezes Zarządu JS Home Sp. z o.o.

Komisję Weryfikacyjną stanowili:

– Marcin Janużyk – Dyrektor ZGM Czerwionka- Leszczyny,

– Elżbieta Jach – Z-ca Dyrektora MZNK w Jaworznie.

W kolejnym kroku Zarząd KIGN w osobie Pani Wiceprezes Anny Gawlik przedstawił sprawozdanie finansowe, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2023. Wiceprezes Zarządu KIGN mówiła o źródłach przychodów KIGN, obecnej sytuacji finansowej Izby oraz o poprawiającej się kondycji instytucji. Po tym wystąpieniu głos zabrał Prezes Zarządu KIGN Pan Marek Urban omawiając działalność KIGN w roku 2023. Wspomniał m. in. o:

  • celach dla których powołana została KIGN,
  • 16 nowych podmiotach, które dołączyły do KIGN w 2023 r.,
  • funkcjonujących Delegaturach KIGN w Krakowie, Katowicach, Gdańsku oraz Dolnośląskiej, a od stycznia tego roku również Delegaturze w Łodzi,
  • wydarzeniach, w których przedstawiciele Izby brali udział przez cały rok, bardzo istotnych spotkaniach, także konsultacjach ustaw, które w przyszłości mają pomóc i usprawnić prace zarówno zarządców nieruchomości, jak i pośredników w obrocie nieruchomościami,
  • wprowadzaniu na rynek nowego zawodu – technik gospodarki nieruchomości – i badaniach nad tym prowadzonych przy współpracy z UE w Krakowie,
  • wydarzeniach organizowanych przez KIGN tj.: Forum Zarządców Gminnych zasobów mieszkaniowych, które odbyło się 1 marca 2024 w Zameczku w Czerwionce-Leszczynach oraz 18 października 2024 r. w Żorach, Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa, który miał miejsce w Pile dnia 7 września 2024 r. i połączony był z Galą Finałową konkursu Inwestycja Roku.

Po prezentacji z działalności KIGN nastąpiły sprawozdania kolejnych organów Izby:

  1. Komisji Rewizyjnej przedstawił je Pan Andrzej Migus,
  2. Sądu Koleżeńskiego omówiła je Pani Teresa Janeczko,
  3. Rady Programowej referował Pan Marian Uherek.

Komisje podsumowały działalność Izby w różnych zakresach w roku 2023, mówiły o dążeniu do stabilizacji finansowej, ale też o większych wydatkach na marketing i wyjazdy służbowe. Spowodowane jest to coraz prężniej działającą KIGN, częstymi wyjazdami Członków Zarządu KIGN oraz promocją wydarzeń organizowanych w ramach działalności. Wspomniano również o większej liczbie skargach spływających do biura KIGN na zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. W zawiązku z tym KIGN cały czas podejmuje działania, aby wprowadzić organy nadzorujące pracę powyższych zawodów oraz obowiązkowe szkolenia.

Po przedstawieniu sprawozdań nastąpiło głosowanie nad podjęciem kolejnych Uchwał. Zgodnie z Uchwałą nr 7/2023 uzupełniono skład i powołano Członków Zarządu. Do zarządu KIGN weszli:

Pani Agnieszka Fudali – zarządca nieruchomości i właściciel firmy Expert-Bud Sp.  z o.o.

Pan Remigiusz Dekarli – Prezes Zarządu Pilskiego TBS Sp. z o.o.

 

Bardzo ważnym tematem poruszonym podczas wolnych wniosków był Barometr Rynku Nieruchomości, o którym mówiła Pani Barbara Grzesiek Prezes Zarządu KIGN Delegatura Kraków. Barometr Rynku Nieruchomości to badania ankietowe prowadzone wśród zarządców nieruchomości. Prowadzone są przy współpracy z UE w Krakowie. Zapraszamy wszystkich zarządców nieruchomości do uzupełnienia ankiety elektronicznej tutaj.

Wyniki zbieramy do końca maja 2024 r. i w planach mamy przedstawić ich rezultaty na kongresie Rozwoju Mieszkalnictwa w dniu 12 września 2024 r.

Wspominano również o naszym istotnym wydarzeniu, jakim jest konkurs Inwestycja Roku. Właśnie trwa nabór do konkursu, inwestycje można zgłaszać do 31 maja 2024 r. Gala Finałowa konkursu w tym roku będzie miała miejsce w Planetarium w Śląskim Parku Nauki w Chorzowie dnia 13 września 2024.

Zapraszamy do udziału, karta zgłoszenia i regulamin znajda Państwo na stronie Inwestycja Roku

Dziękujemy serdecznie wszystkim Firmom Członkowskim, które wzięły udział w wydarzeniu.