Kurs stacjonarny na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN w Gdańsku

Kurs KIGN licencja Gdańsk zarządca i pośrednik

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami Delegatura Gdańsk
rozpoczyna nabór na kurs praktyczny
Zarządca Nieruchomości KIGN oraz Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN

Rozpoczęcie: 16-17 września 2023
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Gdańsk

Koszt kursu:

Kwota przy zapisach do 30.06.2023
Zarządca nieruchomości 2.250,00 zł
Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2.250,00 zł
Zarządca nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami 3.500,00 zł
Kwota przy zapisach po 01.07.2023
Zarządca nieruchomości 2.400,00 zł
Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2.400,00 zł
Zarządca nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami 3.750,00 zł

 

Harmonogram kurs Gdańsk wrzesień 2023

 

 

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 .

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Należność za udział w kursie należy przelać na niżej podane konto.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W GDAŃSKU
ul. Sobótki 9
80-247 Gdańsk

06 1050 1214 1000 0090 3068 9427 

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ KURSU

    Zakres:


    Koszt kursu:

    Dane licencyjne


    Dane osobowe

    Adres e-mail