Praktyczne wdrożenie procedury AML w biurze nieruchomości

Szkolenie stacjonarne Kraków – 17 luty 2022 roku. – liczba miejsc ograniczona

Szkolenie przeznaczone dla pośredników w obrocie nieruchomościami, w szczególności dla właścicieli i menedżerów biur oraz osób planujących otwarcie własnej agencji nieruchomości.

Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku „czytanie definicji”. Znaczna część  szkolenia poświęcona zostanie na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia ustawy AML/CTF w biurach nieruchomości. Pokażemy, jak poprawnie dokumentację wypełnić i wdrożyć w biurze nieruchomości, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną.

W cenie szkolenia zawarta jest, pełna dokumentacja wdrożeniowa procedury AML w biurze nieruchomości – którą indywidualnie otrzyma każdy uczestnik.

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk i wypełnić ankietę, która zostanie automatycznie do nas przesłana.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zagadnienia przewidziane podczas szkolenia:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada w art. 52 obowiązek szkoleniowy na pośredników nieruchomości i na zatrudniony personel.

Art. 52.  1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.

2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1

3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Po szkoleniu otrzymasz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, ze wskazaniem jego zakresu i programu, którym będziesz mógł się wylegitymować w razie kontroli.

Co otrzymasz podczas szkolenia?

 1. intensywne, praktyczne ćwiczenia wdrożeniowe,
 2. aktualne teksty ustaw i innych regulacji powołanych w szkoleniu,
 3. pełną dokumentację wymaganą przez ustawę z zakresu AML/CTF, w tym:
   wzór wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  – wzór procedury anonimowego zgłaszania,
  – wzór oceny ryzyka,
  – formularz bieżącej analizy transakcji i klienta,
  – wzory oświadczeń (np. oświadczenie PEP itp.),
 4. pełną instrukcję wdrożenia procedury AML,
 5. imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Tematyka

Pośrednik w obrocie nieruchomości jest tzw. instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym powinien wypełnić szereg obowiązków, w tym m.in.:

 • zapewnić szkolenia dla siebie i pracowników z tematyki AML/CTF,
 • wdrożyć procedury,  w tym wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń,
 • sporządzić ocenę ryzyka (pierwsza do 13 stycznia 2019 i aktualizować ją co 2 lata),
 • stosować środki bezpieczeństwa finansowego, w tym prawidłowo identyfikować klienta, beneficjenta rzeczywistego, osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych,
 • prowadzić na bieżąco analizę transakcji i klientów.

Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów kursanci otrzymają w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx). 

Osoby prowadzące:

Rafał Szczeponek

Rafał Szczeponek – prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami.

W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku.

Od 2006 roku prowadzi biuro nieruchomości w Katowicach. Wykłada na kursach licencyjnych i studiach podyplomowych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na licznych seminariach i szkoleniach dla pośredników oraz zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Słuchacz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”. Publikuje w branżowych wydawnictwach.

Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk i wypełnić ankietę, która zostanie automatycznie do nas przesłana.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem KARTA ZGŁOSZENIOWA

Koszt szkolenia

Członkowie KIGN lub osoby posiadający licencję Pośrednika lub Zarządcy KIGN :                420,- zł brutto /1os
Osoby niezrzeszone w KIGN/ nie posiadające licencji Pośrednika lub Zarządcy KIGN:          480,- zł brutto /1os

Należność za udział w szkoleniu prosimy przelać na niżej podane konto do dnia  14.02.2022 r.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami DELEGATURA W KRAKOWIE

ul. T. Kościuszki 45/5
31-114 Kraków

PKO SA 19 1240 4650 1111 0010 6389 0003

W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA ORAZ DATĘ SZKOLENIA

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie.

Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – formularz on-line

lub wypełnij kartę zgłoszeniową i prześlij do nas mailem KARTA ZGŁOSZENIOWA

Kurs stacjonarny na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN w Krakowie

PRZEPRASZAMY, BRAK MIEJSC

Kurs stacjonarny na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

Rozpoczęcie kursu: 04 grudzień 2021 rok
Zakończenie kursu: 26 luty 2022 rok
weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Kraków

Koszt kursu:

Pośrednik w obrocie nieruchomościami   1.550,- zł

Zarządca nieruchomości  1.550,- zł

Zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami   2.800,- zł

Karta zgłoszenia uczestnictwa

TERMINY ZAJĘĆ DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI (zajęcia prowadzone wspólnie z grupą uczestników kursu na pośrednika w obrocie nieruchomościami)

04 grudnia 2021  (sobota) w godz. 9:00 – 15:00      rozpoczęcie kursu 05 grudnia 2021 (niedziela) w godz. 9:00 – 15:00

11 grudnia 2021 (sobota) w godz. 9:00 – 15:00 12 grudnia 2021 (niedziela) w godz. 9:00- 15:00

18 grudnia 2021  (sobota) w godz. 9:00 – 15:00 19 grudnia 2021 (niedziela) w godz. 9:00 – 15:00

(podział na grupy – zajęcia prowadzone tylko dla uczestników kursu na zarządców nieruchomości)

15 stycznia 2022 (sobota) w godz. 9:00-15:00 16 stycznia 2022 (niedziela) w godz. 9:00 -15:00

29 stycznia 2022 (sobota) w godz. 9:00-15:00 30 stycznia 2022 (niedziela) w godz. 9:00 – 15:00

12 luty 2022 (sobota) w godz. 9:00-15:00 13 luty 2022 (niedziela) w godz. 9:00 -15:00

26 luty 2022 (sobota.)  w  godz. 10:00-14:00  Egzamin. Zakończenie kursu rozdanie Licencji Zarządcy Nieruchomości.

 

TERMINY ZAJĘĆ DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI (zajęcia prowadzone wspólnie z grupą uczestników kursu na zarządcę nieruchomości)

04 grudnia 2021  (sobota) w godz. 9:00 – 15:00      rozpoczęcie kursu 05 grudnia 2021 (niedziela) w godz. 9:00 – 15:00

11 grudnia 2021 (sobota) w godz. 9:00 – 15:00 12 grudnia 2021 (niedziela) w godz. 9:00- 15:00

18 grudnia 2021  (sobota) w godz. 9:00 – 15:00 19 grudnia 2021 (niedziela) w godz. 9:00 – 15:00

(podział na grupy – zajęcia prowadzone tylko dla uczestników kursu na zarządców nieruchomości)

22 stycznia 2022 (sobota) w godz. 9:00-15:00 23 stycznia 2022 (niedziela) w godz. 9:00 -15:00

05 luty 2022 (sobota) w godz. 9:00-15:00 06 luty 2022 (niedziela) w godz. 9:00 – 15:00

19 luty 2022 (sobota) w godz. 9:00-15:00 20 luty 2022 (sobota) w godz. 9:00 -15:00

26 luty 2022 (sobota.)  w  godz. 10:00-14:00   Egzamin. Zakończenie kursu i rozdanie Licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Uwaga !  ze względu na to, że pierwsze zajęcia prowadzone są wspólnie dla kandydatów na zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami, można zgłosić uczestnictwo w tej edycji kursu na dwa zawody.

Miejsce kursu: Kraków

 • Dla osób uczestniczących w kursie na oba zawody zarządcę i pośrednika RABAT
 • Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 .

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: e-mail: biuro@kignkrakow.pl tel: +48 537 463 333

Program Kursu Praktycznego na Zarządcę Nieruchomości KIGN

Program Kursu Praktycznego na Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN

Wypełnione karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie prosimy przesyłać na adres:    biuro@kignkrakow.pl