X Edycja Kursu Licencyjnego na Zarządcę i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Kurs na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

Rozpoczęcie: 18 lutego 2023 roku
Zakończenie: 13 maja 2023 roku

weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu:  Kraków

Koszt kursu:

 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami KIGN 2.250,00 zł
Wpłata do 15 stycznia 2023 r. i członkowie KIGN 2.150,00 zł
Zarządca Nieruchomości KIGN 2.250,00 zł
Wpłata do 15 stycznia 2023 r. i członkowie KIGN 2.150,00 zł
Pośrednik i Zarządca Nieruchomości KIGN 3.500,00 zł
Wpłata do 15 stycznia 2023 r. i członkowie KIGN 3.300,00 zł
podane kwoty są cenami brutto

ZAPISZ SIĘ NA KURS – formularz online

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KURSU SPECJALISTYCZNEGO

X EDYCJA

NA ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI (Z) ORAZ POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI (P)

18.02.2023 – 13.05.2023

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE STACJONARNYM W KRAKOWIE 

Adres:  SALA KONFERENCYJNA  Kraków   ul. Rzemieślnicza 1 – miejsce może ulec zmianie, o czym będziemy informować. Zajęcia stacjonarne będą się odbywały w miarę możliwości z uwzględnieniem panujących obostrzeń.

Zarządcy i  Pośrednicy  (wspólne zajęcia)  

1 dzień Z,P: 18/02/2023 – Sylwia Cichowska, Rafał Cichowski

Podstawowe kompetencje komunikacyjne w budowaniu relacji z klientami. Radzenie sobie z emocjami w pracy pośrednika i zarządcy nieruchomości. Narzędzia w kontakcie z trudnym klientem.

2 dzień Z,P: 19/02/2023 – Olga Gardulska

Zapoznanie się z formami organizacyjno-prawnymi podmiotów działających na rynku nieruchomości. Wybór formy organizacyjno-prawnej, rejestracja działalności (CEIDG, KRS), wybrane zagadnienia z ustawy o przedsiębiorcach. Reprezentacja podmiotów gospodarczych. Umowy na rynku nieruchomości.

3 dzień Z,P: 25/02/2023 – Anna Gawlik

Aspekty podatkowe i finansowe prowadzenia działalności gospodarczej. Prawo podatkowe (pit, VAT), wstęp do zagadnień kadrowo-płacowych.

4 dzień Z,P: 26/02/2023

8h – Jolanta Juszczak-Walus

Budowanie marki firmy, strategia marketingowa, portale społecznościowe.

5 dzień Z,P: 04/03/2023

4h – Piotr Bondal

Podstawy prawne w zakresie technicznej obsługi rynku nieruchomości – teoria i praktyka.

4h – Katarzyna Kozieł

Ubezpieczenia majątkowe, OC Najemcy. OC działalności gospodarczej.

6 dzień Z,P: 05/03/2023

4h – Barbara Grzesiek

Techniki wywierania wpływu jako ważne narzędzie pracy. Rozwijanie strategii sukcesu. Plan kariery. Dobór kadr, gospodarka zasobami ludzkimi.

4h – Rafał Łęcki – Prezentacja nieruchomości w terenie.

Część indywidualna:  

Zarządcy 

7 dzień Z: 11/03/2023 – Piotr Bondal

Przejmowanie nieruchomości w zarządzanie, opracowanie oferty. Zapoznanie się z obsługa techniczną budynku, remonty i procesy inwestycyjne. Pozyskiwanie niezbędnych informacji o nieruchomościach. Najczęściej spotykane trudności związane z przejmowaniem w zarządzanie nieruchomości.

8 dzień Z: 12/03/2023 – Marian Uherek

4h – Ustawa o ochronie praw lokatorów

4h – Zarządzanie nieruchomościami zabytkowymi

Pośrednicy

7 dzień P: 18/03/2023 – Marek Urban

Regulacje prawne zawodu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Rodzaje i typy nieruchomości. Dokumenty związane z nieruchomościami. Sposoby nabycia nieruchomości. Księgi wieczyste. Hipoteki.

8 dzień P: 19/03/2023 – Marek Urban

Identyfikacja potrzeb klienta. Umowa Pośrednictwa w obrocie Nieruchomościami, obowiązkowe załączniki i oświadczenia do umów. Zapisy abuzywne. Czynności pośrednictwa, cennik usług. Notariusz w pośrednictwie nieruchomości. Przegląd ustaw i kodeksów dotyczących zawodu Pośrednika.

Zarządcy

9 dzień Z: 25/03/2023 –  Barbara Grzesiek

Zapoznanie się z organizacją zaopatrzenia w media, rola WM jako pośrednika w dostawie i rozliczeniu mediów.

10 dzień Z: 26/03/2023 – Barbara Grzesiek

Organizacja i prowadzenie zebrania sprawozdawczego WM z uwzględnieniem specyfiki zorganizowania pierwszego zebrania w tzw. „podeweloperskiej” WM. Tworzenie planów finansowych

Pośrednicy

9 dzień P: 01/04/2023 – Marek Urban

4h Analiza rynku. Cena nieruchomości, Cechy nieruchomości wpływające na cenę.

4h Podstawy Zarządzania najmem.

10 dzień P: 02/04/2023 – Marek Urban/Rafał Łęcki

2h Fotografia nieruchomości. „Wizualizacja” obiektu sprzedaży

2h Prezentacja i badanie nieruchomości w terenie.

4h Opisy nieruchomości w praktyce.

Zarządcy

11 dzień P: 15/04/2023 – Anna Gawlik

Sprawozdawczość podatkowa i finansowa we WM. Ewidencja rachunkowa oraz podatkowa, sprawozdania finansowe. Obowiązki podatkowe, zakres zwolnień podatkowych.

12 dzień Z: 16/04/2023 – Patrycja Rogowiec

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej oraz TBS.

Pośrednicy

11 dzień P: 22/04/2023 – Rafał Łęcki

Marketing nieruchomości cz.1. Prezentacja oferty. Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Etapy sprzedaży. Finalizacja umowy. Opis nieruchomości. Przegląd portali ogłoszeniowych. Programy informatyczne do obsługi biura nieruchomości.

12 dzień P: 23/04/2023 – Rafal Łęcki

4h Pozyskiwanie ofert – „zimny telefon” – zajęcia praktyczne. AML

2h Specjalizacje w pośrednictwie nieruchomości. Współpraca pośrednika z innymi podmiotami.

2h System MLS. Kultura pracy Pośrednika i savoir vivre. Zasady pracy dla uporządkowania życia.

Zarządcy i Pośrednicy

13 dzień Z: 13/05/2023 – Egzamin 

Uroczyste rozdanie dyplomów.

Zakończenie warsztatów.