Kurs zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami

Kurs Wrocław KIGN marzec 2024 zarządca nieruchomości

KRAJOWA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 rozpoczyna nabór na kursy praktyczne

Zarządca Nieruchomości KIGN oraz Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN

 

Kursy praktyczne, które jako jedyne w Polsce w swoim programie nauki zawierają minimum programowe zgodnie z wytycznymi Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, które pozwala uzyskać licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości KIGN/licencję zawodową Pośrednika w obrocie nieruchomościami KIGN.

Program-kursu-zarzadcy

Program-kursu-posrednika

Termin rozpoczęcia kursu: 9 marca 2024

Kurs ma charakter warsztatowy i odbywa się w systemie weekendowym (soboty i niedziele).

Miejsce odbywania zajęć: Wrocław,

Centrum Kultury i Edukacji Bakara

przy ul. Różana 4-6 we Wrocławiu.

 

 

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Kwota poszczególnych kursów
Zarządca nieruchomości 2.400,00 zł
Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2.400,00 zł
Zarządca nieruchomości i Pośrednik w obrocie nieruchomościami 3.750,00 zł

 

Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym (3 raty).

Informujemy, że powyższe programy kursów objęte są całkowicie naszymi prawami autorskimi i pod odpowiedzialnością prawną nie wyrażamy zgody na posługiwanie się nimi bez naszej zgody.

Ukończenie kursu skutkuje wydaniem Licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN lub Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4.

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 519 086 195, 505 702 011 lub pisząc na adres: biuro@kign.pl

    Zakres:


    Koszt kursu:

    Dane licencyjne


    Dane osobowe

    Adres e-mail