Stanowisko organizacji zarządców i stowarzyszeń – odpowiedź na pismo Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W dniu 28 marca 2023 Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wspólnie z instytucjami:

  1. Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
  2. Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości Ekspert,
  3. Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomości,
  4. Unią Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce,
  5. Warmińsko-Mazurskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie,
  6. Stowarzyszeniem ds. Rozliczeń Energii,

wystosowała kolejne pismo odpowiadając na pismo Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska
z dnia 06.02.2023 r. w sprawie proponowanych zmian w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2021 r. w zakresie dotyczącym wyznaczania maksymalnego oraz minimalnego kosztu ogrzewania lokalu w przypadku stosowania podzielników
kosztów ogrzewania.

Udostępniamy Państwu treść pisma i stanowisko organizacji i stowarzyszeń w tej kwestii:

Pismo do Departamentu Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Stanowisko organizacji zarządców i stowarzyszeń 28 03 2023