Spółdzielnia Energetyczna. Pismo do Ministra Jarosława Gowina

Szanowni Państwo Zarządcy Nieruchomości,

ograniczenia działalności gospodarczej spółdzielni energetycznej do obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich spowodowane brzmieniem obecnej definicji spółdzielni energetycznej zapisanej w ustawie o odnawialnych źródłach energii, w powiązaniu z zapisem art. 38e, dyskryminuje zarządców nieruchomości zamierzających prowadzić działalność energetyczną w ramach spółdzielni  na obszarach miejskich. Jest także sprzeczna  z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 r. Zaproponowany przez nas zarządców nieruchomości nowy zapis definicji spółdzielni energetycznej oraz zmiana zapisu art. 38e, umożliwia tworzenie spółdzielni energetycznych także na terenach miejskich.

Pismo w przedmiotowej sprawie do Ministra Jarosława Gowina