ROZPOCZĘCIE NABORU NA KURS W KRAKOWIE 22 SIERPNIA 2020 – 17 PAŹDZIERNIKA 2020 NA ZARZDCĘ NIERUCHOMOŚCI I POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zapraszamy na kolejna edycję kursu praktycznego na licencję Zarządcy i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN, odbywającego się w systemie weekendowym w Krakowie. Ukończenie kursu skutkuje wydaniem Licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN lub Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN.

Czas trwania kursu kursu praktycznego: 22 sierpień 2020 – 17 października 2020 weekendy 9:00 -15:00

Miejsce kursu praktycznego: Kraków ul. Wielopole 15 , ul Starowiślna 22

Koszt kursu:

Pośrednik w obrocie nieruchomościami 1.350,- zł

Zarządca nieruchomości 1.350,- zł

Zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami 2.500,- zł

TERMINY ZAJĘĆ DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

(zajęcia prowadzone wspólnie z grupą uczestników kursu na pośrednika w obrocie nieruchomościami)

22 sierpień 2020 (sobota) w godz. 9:00 – 15:00 rozpoczęcie kursu
23 sierpień 2020 (niedziela) w godz. 9:00 – 15:00

29 sierpień 2020 (sobota) w godz. 9:00 – 15:00
30 sierpień 2020 (niedziela) w godz. 9:00- 15:00

5 wrzesień 2020 (sobota) w godz. 9:00 – 15:00

(podział na grupy – zajęcia prowadzone tylko dla uczestników kursu na zarządców nieruchomości)

19 wrzesień 2020 (sobota) w godz. 9:00-15:00
20 wrzesień 2020 (niedziela) w godz. 9:00 -15:00

3 październik 2020 (sobota) w godz. 9:00-15:00
4 październik 2020 (niedziela) w godz. 9:00 – 15:00

11 październik 2020 (niedziela) w godz. 9:00 -15:00

17 październik 2020 (sobota.) w godz. 9:00-15:00 zakończenie kursu i rozdanie Licencji KIGN zarządcy nieruchomości

 

TERMINY ZAJĘĆ DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

(zajęcia prowadzone wspólnie z grupą uczestników kursu na zarządcę nieruchomości)

22 sierpień 2020 (sobota) w godz. 9:00 – 15:00 rozpoczęcie kursu
23 sierpień 2020 (niedziela) w godz. 9:00 – 15:00

29 sierpień 2020 (sobota) w godz. 9:00 – 15:00
30 sierpień 2020 (niedziela) w godz. 9:00- 15:00

5 wrzesień 2020 (sobota) w godz. 9:00 – 15:00

(podział na grupy – zajęcia prowadzone tylko dla uczestników kursu na pośrednika w obrocie nieruchomościami)

12 wrzesień 2020 (sobota) w godz. 9:00 – 15:00

13 wrzesień 2020 (niedziela) w godz. 9:00 – 15:00

26 wrzesień 2020 (sobota) w godz. 9:00– 15:00 27 wrzesień 2020 (niedziela) w godz. 9:00-15:00

10 październik 2020 (sobota) w godz. 9:00-15:00

17 październik 2020 (niedziela) w godz. 9:00 – 15:00 zakończenie kursu i rozdanie Licencji KIGN pośrednika w obrocie nieruchomościami

Uwaga! ze względu na to, że pierwsze zajęcia prowadzone są wspólnie dla kandydatów na zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami, można zgłosić uczestnictwo w tej edycji kursu na dwa zawody.

  • Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 .

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: e-mail: krakow@kign.pl tel: +48 /12/412 50 73, 601 473 862

Program Kursu Praktycznego na Zarządcę Nieruchomości KIGN – pobierz

Program Kursu Praktycznego na Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN pobierz

Wypełnione karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie prosimy przesyłać na adres: krakow@kign.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwado pobrania