Rewolucyjne zmiany z 2021 r. dotyczące rozliczeń ciepła w budynkach wielolokalowych oraz Windykacja w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – stan prawny październik 2021 oraz planowane zmiany

Szanowni  Państwo,

Zarząd Delegatury Dolnośląskiej Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami zaprasza na dwudniowe szkolenie, które odbędzie się w dniach 14-15 października 2021r. w Hotelu „LAS”  
w Piechowicach (ul. Turystyczna 8).

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo szkolenie  będzie zorganizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny oraz  obowiązujących wytycznych  dla funkcjonowania hoteli  i gastronomii,  w tym  dotyczących  zachowania dystansu społecznego. Każdy z uczestników ma zapewniony pokój jednoosobowy

Dzień pierwszy – 14 października 2021r. (czwartek):

12.00-13.00    przyjazd i zakwaterowanie

13.00-13.45    obiad

14.00-18.00                BLOK SZKOLENIOWY: 

Rewolucyjne zmiany z 2021 r. dotyczące rozliczeń ciepła w budynkach wielolokalowych

Na szkoleniu zostaną omówione m.in.:

 • nowe obowiązki dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, TBS oraz zarządców nieruchomości dotyczące rozliczeń ciepła
 • zagrożenia nowych zmian
 • harmonogram koniecznych działań
 • praktyczne wskazówki i problemy dotyczące zmian

Program:

 1. Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw
 2. Nowe obowiązki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, TBS oraz zarządców nieruchomości
 3. Zakres zmian
 4. Terminy wejścia w życie zmian
 5. Porównanie starych i nowych przepisów
 6. Problemy stosowania nowych przepisów
 7. Zasady ustalania opłat za ciepło przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS
 8. Zasady przekazywania informacji na temat kosztów
 9. Nowe obowiązki wyposażenia budynków w ciepłomierze, podzielniki, wodomierze
 10. Zmiany wyposażenia lokali w ciepłomierze, podzielniki, wodomierze
 11. Obowiązek zdalnego odczytu
 12. Rewolucyjna zmiana dotycząca oceny technicznej wykonalności i opłacalności wyposażenia budynków w ciepłomierze, podzielniki, wodomierze
 13. Nowe zasady rozliczania kosztów stałych i zmiennych zakupu ciepła
 14. Wybór metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe po nowelizacji
 15. Nowe zasady dostarczania informacji o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku – obowiązek raz w roku czy raz w miesiącu?
 16. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska
 17. Odpowiedzialność i kary
 18. Jak korzystnie wdrożyć zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych i TBS-ach
 19. Najnowsze orzecznictwo dotyczące rozliczeń ciepła

ok 15.20 – 16.00 BLOK PREZENTACYJNY  

„Produkty i usługi ista w świetle nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej 

Prezentacja firmy: ista Polska Sp.z o.o.

„Termomodernizacja w zakresie istniejącego docieplenia na przykładach realizacji do Spółdzielni Mieszkaniowych we Wrocławiu w systemach BAUMIT Pro Reno oraz BOLIX Double Therm”

„Remonty balkonów i tarasów wraz z pełną hydroizolacją z zastosowaniem żywic na bazie polimetakrylanu metylu (PMMA) z zastosowaniem produktów  systemu TRIFLEX”

Prezentacja firmy: Budowlano- Dekarskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DITTRICH Sp.z o.o.

18.00-20.00    czas wolny (możliwość bezpłatnego skorzystania z szerokiej bazy usług SPA hotelu LAS basen, jacuzzi, sauny, siłownia)

20.00               uroczysta kolacja

 

Dzień drugi – 15 października 2021r (piątek):

7.00 – 9.30      śniadanie

10.00 – 13.30              BLOK SZKOLENIOWY

Windykacja w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – stan prawny październik 2021 oraz planowane zmiany

 – najnowsze propozycje postępowania

– informacje o ostatnich zmianach

– ostatnie interpretacje

Na szkoleniu zostaną omówione problemy praktyczne m.in.:

 • nowe obowiązki
 • nowe problemy z prowadzeniem windykacji w czasie epidemii
 • rewolucja w doręczeniach elektronicznych a windykacja
 • nowe zasady doręczania pism przez sądy
 • roszczenia najemców lokali użytkowych w czasie epidemii

Program:

 1. Nowe problemy z prowadzeniem windykacji w czasie epidemii
 2. Rewolucja w doręczeniach elektronicznych a windykacja
 3. Nowe zasady doręczania pism przez sądy
 4. Roszczenia najemców lokali użytkowych w czasie epidemii
 5. Krajowy rejestr zadłużonych
 6. Specyfika windykacji w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
 7. Ustawa antyzatorowa
 8. Wpływ ostatnich zmian dot. upadłości konsumenckiej na windykację
 9. Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów a windykacja
 10. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu – nowe zasady liczenia
 11. Błędy spółdzielni i wspólnot na wstępnym etapie windykacji
 12. Rozmowa windykacyjna
 13. Nowe wymogi wezwania do zapłaty
 14. Zmienione regulacje dotyczące odsetek – kodeks cywilny a statut spółdzielni
 15. Przedawnienie – przykłady liczenia terminów
 16. Problemy z doręczeniem pozwu – wskazówki praktyczne
 17. Postępowanie w sprawach gospodarczych, a windykacja w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
 18. Nowe regulacje dotyczące kosztów sądowych, a windykacja w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

 

ok 11.40 -12.00          BLOK PREZENTACYJNY

„UNIQA dla mieszkańców”

Prezentacja firmy: UNIQA

14.00               lunch

14.00               zakończenie szkolenia

*organizator zastrzega sobie  możliwość zmian w przedstawionym harmonogramie  spotkania

 

P R O W A D Z Ą C Y:

Dariusz Wociór radca prawny, wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Adres www: wocior.pl Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Jest autorem licznych publikacji prawnych w serwisie prawo.pl  Rzeczpospolitej i w Wydawnictwie C.H. Beck.

 

K O S Z T   U C Z E S T N I C T W A: (w cenie uwzględniono koszty zakwaterowania i wyżywienia)

dla firm członkowskich KIGN                   – 590,00 zł/osoby

dla pozostałych uczestników                     – 690,00 zł/osoby

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:

Dolnośląska Delegatura Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail: wroclaw@kign.pl

termin nadsyłania zgłoszeń: 20 września 2021r.

dodatkowe informacje pod numerem telefonu 75 76 74 832 do 34 wew. 60