Przygotowanie, prowadzenie i realizacja zebrań wspólnot mieszkaniowych z uwzględnieniem przepisów Covidowych

O szkoleniu:

Chcesz wiedzieć:

Jak zapadają uchwały i jak liczyć glosy? Kto zbiera i kiedy głosy indywidualne? Kiedy obowiązuje powiadomienie właścicieli o treści podjętych uchwał?

Głosowanie, gdy suma udziałów nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź, gdy oba te warunki spełnione są łącznie? Co to znaczy „na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów”? Jak głosuje się, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych, po zmianie ustawy o własności lokali? Czy współwłaściciele lokalu mogą ustanowić pełnomocnika i w jaki sposób?

Uchwała niezgodna z prawem, a uchwała sprzeczna z prawem lub prawnie bezskuteczna. Kiedy właściciel lokalu może wytoczyć powództwo wspólnocie?

Szkolenie obejmuje:

 • sprawozdanie zarządu lub zarządcy,
 • plan gospodarczy,
 • projekty uchwał,
 • porządek obrad,
 • zawiadomienia o zwołaniu zebrania,
 • weryfikacja wykazu właścicieli i przypadających im udziałów,
 • karty lub listy do głosowania,
 • uprawnieni do udziału w zebraniu
 • prowadzenie zebrania
 • głosowanie wniosków i uchwał
 • praktyka
 • głosowanie nad uchwałami w toku zebrania oraz indywidualne zbieranie głosów, przebieg różnych trybów glosowania.

Protokół z zebrania – działania po zebraniu

 • zbieranie głosów w trybie indywidualnego ich zbierania przez zarząd,
 • powiadomienie właścicieli o wynikach głosowania,
 • realizacja przyjętych uchwał i wniosków.

Dodatkowo: case study, pytania i komentarz

Prowadzący:

Agnieszka Fudali

Termin:

03 grudnia 2021 r. (piątek) od godz. 09.00 – 14.00

Miejsce:

Stacjonarnie w Katowicach ul. Mickiewicza 29

Koszt:

190,00 zł brutto/ os. – kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN (w tym również jego pracowników) oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN.

240 zł brutto/ os. – dla pozostałych osób

 

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne

  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa