Przejmowanie budynków deweloperskich do zarządzania

Szkolenie dla zarządców nieruchomości przejmujących budynki deweloperskie do zarządzania

O szkoleniu:

Na szkoleniu omówione zostaną między innymi poniższe kwestie:

 • sposób przejęcia nieruchomości: na podstawie art. 18 lub 20 ustawy o Własności Lokali,
 • umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością wspólną,
 • początkowe uchwały we Wspólnocie Mieszkaniowej,
 • nadanie numeru REGON, NIP, otwarcie rachunku bankowego,
 • zmiany/cesje umów za media dostarczane do lokali i części wspólnych nieruchomości,
 • obowiązki dewelopera po wyodrębnieniu pierwszego lokalu mieszkaniowego oraz przejęcie dokumentacji od dewelopera,
 • organizacji Wspólnoty i pierwsze spotkanie z właścicielami,
 • koszty ponoszone przez dewelopera i Wspólnotę do czasu sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego,
 • okres gwarancji i rękojmi,
 • co każdy zarządca powinien wiedzieć o przejmowaniu do zarządzania budynku deweloperskiego.

Prowadzący:

Agnieszka Fudali

Termin:

8 lipca 2022 r. (piątek) od godz. 09.00 – 13.00

Szkolenie online

Koszt:

100,00 zł brutto/ os. – kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN (w tym również jego pracowników) oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN.

150 zł brutto/ os. – dla pozostałych osób

 

W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie przesłane online.

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne


  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa