Zarządzanie nieruchomościami w świetle najnowszych zmian w ustawie Prawo budowlane

 

 

Szkolenie praktyczne skupiające się na przeglądzie nowości w Prawie budowlanym w zakresie dotyczącym technicznej obsługi nieruchomości (utrzymania budynku) oraz zasad prowadzenia Książki obiektu budowlanego.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zakres zmian wprowadzonych w ustawie w ostatnim czasie (2020-2023). Krótkie omówienie nowelizacji.
 2. Cyfryzacja formalności urzędowych:
  • Serwis „e-CRUB”
  • Serwis „e-budownictwo”
  • Elektroniczny dziennik budowy (system EDB)
  • Cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)
 3. Serwis „e-budownictwo”. Omówienie zakresu usług możliwych do załatwienia w formie elektronicznej.
 4. Książka obiektu budowlanego – nowe regulacje:
  • Omówienie aktualnego stanu prawnego – rozdział 5d Prawa budowlanego
  • Prowadzenie kob wg starych i nowych zasad.
  • Nowe obowiązki KOBdla osób przeprowadzających kontrole okresowe
  • Zakładanie książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB
  • Dostęp do systemu c-KOB
 5. Podsumowanie

TERMIN SZKOLENIA

10 luty 2023 r., godz. 9.00 – 14.00

Katowice, ul. Mickiewicza 29

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 31.01.2023 r.

 • pracownicy firm członkowskich KIGN, osoby posiadające licencję KIGN  250,00  zł brutto/ 1 osoba
 • pozostałe osoby 300,00 zł brutto/ 1 osobę

Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 07.02.2023 r.

 • pracownicy firm członkowskich KIGN, osoby posiadające licencję KIGN  300,00  zł brutto/ 1 osoba
 • pozostałe osoby 350,00 zł brutto/ 1 osobę

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie, materiały i przerwę kawową oraz poczęstunek

PROWADZĄCY

Wojciech Bajur 

doświadczony pracownik organu nadzoru budowlanego. Urodzony w 1977r. w Katowicach. W roku 2003 ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W roku 2004 rozpoczął pracę w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zabrzu gdzie, pracując do dziś, poznał praktyczne zastosowanie przepisów Prawa Budowlanego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz powiązanych z nimi innych aktów prawnych. Uczestniczył w wielu szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez wojewódzkie organy administracji architektoniczno – budowlanej oraz nadzoru budowlanego, aktualizując wiedzę w związku z kolejnymi nowelizacjami przepisów w tym, przede wszystkim, Prawa Budowlanego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jak również zmianami w orzecznictwie sądów administracyjnych. W swojej pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych, bierze udział w czynnościach kontrolnych oraz wyjaśniających, w tym również, z udziałem przedstawicieli rynku nieruchomości. Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w organie nadzoru budowlanego pozwoliło mu uzyskać kwalifikacje specjalisty w zakresie interpretacji i stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane m.in. w zakresie planowania i realizacji inwestycji budowlanych, utrzymania obiektów budowlanych oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych w tych obszarach.

W roku 2012 ukończył studia podyplomowe w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W roku 2013, po odbyciu niezbędnej wówczas praktyki, uzyskał licencję zarządcy nieruchomości wydanej przez ówczesnego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w organie nadzoru budowlanego oraz kwalifikacje zarządcy nieruchomościami skutecznie łączy z pasją prelegenta. Od roku 2015 przygotowuje oraz prowadzi szkolenia dla zarządców nieruchomościami i pośredników w obrocie nieruchomościami, a także zajęcia w ramach kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, przygotowujących do uzyskania licencji w powyższych zawodach. Od roku 2016 jest wykładowcą w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, gdzie przygotowuje i prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Z uwagi na częste zmiany Prawa budowlanego, prezentowane podczas kursów i szkoleń zagadnienia zawsze opiera o aktualny stan prawny oraz aktualne orzecznictwo sądowo – administracyjne.

Uczestnikom prowadzonych przez siebie zajęć przybliża szeroką problematykę zagadnień prawnych występujących w zawodach związanych z rynkiem nieruchomościami. Prowadzone przez niego zajęcia cechuje dynamiczny dyskurs z ich uczestnikami, wymiana doświadczeń zawodowych oraz możliwość praktycznego rozwiązania wielu problemów prawnych i technicznych, z którymi na co dzień spotykają się przedstawiciele zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami.

 

KARTA ZGŁOSZENIA ONLINE