Posiedzenie Kapituły Konkursowej

Szanowni Państwo,

w dniu 1 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej, podczas którego została rozstrzygnięta IV edycja konkursu „Inwestycja Roku”.

W skład Kapituły konkursowej wchodzą osoby powszechnie szanowane, cieszące się autorytetem, posiadające dorobek naukowy w danych kategoriach inwestycji, tj.:

– Borek Arkadiusz – Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

– Czyszek Mariusz – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

– Fross Klaudiusz – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– Kamińska Ewa – Prezes Zarządu Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

– Koch-Kubas Joanna – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach

– Oślizło Agnieszka – architekt, Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Prostyl” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku; Przewodnicząca Kapituły Konkursowej

Wyniki IV edycji konkursu zostaną podane podczas Gali finałowej w dniu 8 października 2020 r. Szczegóły dotyczące Gali finałowej wkrótce znajdą Państwo tutaj.

Biuro Zarządu

Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami