28 kwietnia 2023 r. AGH, KIGN i LPS zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy.

                                 

fot. Zbigniew Sulima

28 kwietnia 2023 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami i Logistic Planning Solutions sp. z o.o. zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy.

Porozumienie zostało podpisane przez Pana Marka Urbana – Prezesa Zarządu KIGN, Pana Jana Brożka – Prezesa Zarządu Logistic Planning Solution i Pana Michała Milforta Miroszewskiego – Wiceprezesa Zarządu Logistic Planning Solution oraz prof. Rafała Wiśniowskiego – Prorektora AGH ds. Współpracy.

Współpraca będzie polegać w szczególności na wspólnym uczestnictwie w międzynarodowych projektach naukowych, realizowaniu projektów dydaktycznych w dziedzinie wzajemnych zainteresowań, wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia, oraz wspólnego organizowania sympozjów, seminariów i konferencji naukowych.

Koordynatorami porozumienia zostali:

  • ze strony AGH: dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH – Wydział Zarządzania
  • ze strony KIGN: Marek Urban
  • ze strony Logistic Planning Solution: Jan Brożek

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) jest uniwersytetem uznanym w międzynarodowym środowisku naukowym, prowadzi działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych, dając podstawę do rozwoju maksymalnie szerokiego spektrum nauk stosowanych, a dodatkowo oferuje możliwość kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz podąża za światowymi trendami, tworząc nowe kierunki dydaktyczne oraz zachowując te klasyczne, niezbędne do prawidłowego rozwoju kraju. AGH wspiera wszelkie działania mające na celu tworzenie silnych zespołów badawczych (międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych) oraz prowadzi badania naukowe na wysokim, światowym poziomie w różnych dziedzinach i dyscyplinach, jak również zapewnia wysoki poziom kształcenia i rozwoju kadry, co stanowi jeden z fundamentalnych elementów funkcjonowania i pozycji Uczelni. Od początku swojego istnienia AGH jest Uczelnią mocno powiązaną z jednostkami gospodarki narodowej i samorządu terytorialnego, realizującą postulat konkretnej służby dla polskiej gospodarki i doradztwa dla władz państwowych i samorządowych.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami (KIGN) jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w tym ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie przedsiębiorcy. Podstawowym zadaniem Izby jest ochrona interesów oraz podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w obszarach: organizacyjnym, szkoleniowym, technicznym, gospodarczym, ekonomicznym, ustrojowym i prawnym, w celu: tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, ułatwiania prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowania Państwa przyjaznego przedsiębiorcom, ochrony podstawowych praw i wolności przedsiębiorców. KIGN nadaje licencje i prowadzi Centralne Rejestry: Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Zarządców Nieruchomości, Managerów Najmu Nieruchomości, Zarządców Sądowych (Przymusowych), Kuratorów Spadków Nieobjętych, działając na obszarze całego kraju poprzez własne Delegatury oraz prowadząc szkolenia, kursy, studia dzienne oraz studia podyplomowe z zakresu szeroko rozumianej Gospodarki Nieruchomościami.

Zamierzeniem Logistic Planning Solutions (LPS) jest wszechstronne doradztwo w procesie inwestycyjnym mające na celu minimalizację czasu realizacji oraz ograniczenie intensyfikacji kosztów przede wszystkim strategicznych (kluczowych) inwestycji w Polsce, w tym np. Centralnego Portu Komunikacyjnego, infrastruktury przemysłowej (gaz i energia elektryczna), infrastruktury kolejowej oraz drogowej. Poprzez egidę Akademii Górniczo – Hutniczej LPS posiada bezpośredni dostęp do najnowszej wiedzy, technologii oraz światowych patentów wspomaganych profesorską kadrą naukową uniwersytetu, przez co dysponuje systemowymi rozwiązaniami problemów polskiego rynku zarządzania projektami. Firma korzysta z najnowszych rozwiązań systemowych do tej pory niestosowanych w Polsce, a wykorzystywanych przy realizacji wielkich światowych inwestycji (lotnisko, koleje dużych prędkości, autostrady, elektrownie, przesył energii, gazu i ropy naftowej, itp.). LPS oferuje najwyższej jakości usługi planistyczne w zakresie przygotowania projektu, administrowania (zarzadzania czasem) oraz analizy zdarzeń (zakłóceń i opóźnień).