OSTATECZNY termin zgłoszenia inwestycji do Konkursu INWESTYCJA ROKU

Mając na uwadze prośby jakie kierowane są do naszego biura o przedłużenie terminu zgłaszania inwestycji, Kapituła Konkursowa zdecydowała o wyznaczeniu dodatkowego ostatecznego terminu zgłoszeń –

do dnia 15 marca 2020 r.

Przypominamy, iż do konkursu można zgłaszać inwestycje, które zostały zakończone pomiędzy 01.01.2019 r. a 31.12.2019 r.

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia:

– .pdf

– .doc 

Zapraszamy do zapoznania się z inwestycjami już zgłoszonymi – UCZESTNICY KONKURSU