Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska w nawiązaniu do pisma dotyczącego ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw w związku z sytuacją na rynku tych paliw – Departament Ciepłownictwa informuje o podjętych przez Rząd RP działaniach osłonowych

Zamieszczamy odpowiedź, którą otrzymaliśmy w związku z przesłanym pismem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczącego ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców, niektórych paliw w związku z sytuacją na rynku tych paliw – Departament Ciepłownictwa

Odpowiedź z Departamentu Ciepłownictwa