Nowe podejście do „legalizacji samowoli budowlanej”.

Szkolenie:

Omówione zostanie nowe podejście do „legalizacji samowoli budowlanej” gdy proces inwestycyjny jest już zakończony. Do tej pory odpowiedzialność w takich przypadkach ponosił inwestor, nieistotne na jakim etapie inwestycji wszczęte zostało postepowanie administracyjne w PINB. W komfortowej sytuacji były wspólnoty/spółdzielnie, które nie były inicjatorami tego typu inwestycji. Po zmianach adresatem obowiązków nakładanych przez nadzór budowlany w takich przypadkach jest właściciel lub zarządca obiektu. Warto, więc poznać sposoby wyjścia z tej „pułapki” prawnej w zależności od możliwego podejścia przez organ.

Prowadzący:

Wojciech Bajur – Doświadczony pracownik organu nadzoru budowlanego. Specjalista w zakresie interpretacji i stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane w obszarze zarządzania nieruchomościami. Prowadzi zajęcia praktyczne dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami, a także zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych. Posiada licencję zarządcy nieruchomości.

Termin:

15 marca 2021 r. (wtorek) od godz. 09.00 – 13.00

Miejsce:

online – najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem szkolenia, osoby, które opłacą szkolenie otrzymają na podany w zgłoszeniu adres mailowy link aktywacyjny. Kliknięcie w link umożliwi uczestnictwo w szkoleniu.

Koszt:

99,00 zł brutto/ os. – kwota promocyjna obowiązuje członków KIGN (w tym również jego pracowników) oraz osoby posiadające licencje KIGN wraz z aktualnym wpisem do Centralnego rejestru Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN.

150 zł brutto/ os. – dla pozostałych osób

 

W ramach szkolenia zapewniamy zaświadczenie przesłane online.

    Dane osobowe

    Adres e-mail

    Dane licencyjne

    Proszę o wystawienie faktury VAT

    Warunki uczestnictwa