Nowe obowiązki Spółdzielni w świetle uchwalonej ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów – przygotowanie Spółdzielni do wdrożenia procedur o zgłaszaniu nieprawidłowości oraz ochrona przed karami dla Spółdzielni.

Cel szkolenia
Przygotowanie Spółdzielni do wdrożenia uchwalonej ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów, w tym procedur o zgłaszaniu nieprawidłowości oraz ochrona przed karami dla Spółdzielni.

Metody szkoleniowe
Praktyczne szkolenie, pozwalające na zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy Spółdzielni.

Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz członków organów Spółdzielni.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Status prawny spółdzielni w świetle uchwalonej ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o ochronie sygnalistów, w tym procedur o zgłaszaniu nieprawidłowości oraz ochrona przed karami dla Spółdzielni.
2. Warunki objęcia ochroną pracowników oraz innych osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa.
3. Środki ochrony pracowników oraz innych osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa.
4. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa stosowany przez pracodawcę.
5. Zgłaszanie naruszeń prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu.
6. Zasady publicznego ujawnienia naruszenia prawa.
7. Organy właściwe w sprawach zgłaszania naruszeń prawa i udzielania wsparcia.
8. Realizacja obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przez podmioty w sektorze prywatnym.
9. Informacje o naruszeniu prawa.
10. Anonimowe i jawne zgłaszanie naruszeń prawa.
11. Zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne.
12. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych.
13. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
14. Odpowiedzialność karna za niewykonanie obowiązków z związku z ujawnieniem naruszeń prawa.
15. Odpowiedzi na pytania uczestników zadane przed szkoleniem.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia po jego ukończeniu.


Termin szkolenia online

6 sierpnia 2024 r. godz. 10:00-14:00


Koszt 

300 zł – koszt brutto dla 1 os./Firmy Członkowskie KIGN

350 zł – koszt brutto dla 1 os./osoby posiadające licencję KIGN

400 zł – koszt brutto dla 1 os./pozostałe osoby

 


Prowadzący

Wykładowca Piotr PałkaProf. ucz. dr Piotr Pałka – radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, ekspert z zakresu prawa spółdzielczego, wykładowca akademicki, wieloletni praktyk, autor najnowszego komentarza do ustawy – Prawo spółdzielcze wydanego przez wydawnictwo CH. BECK. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Prawa Spółdzielczego z siedzibą w Luksemburgu (IUS COOPERATIVUM). Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Prawa Spółdzielczego. Wspólnik największej Kancelarii w Polsce z kilkunastoosobowym zespołem prawnym, specjalizującej się w obsłudze prawnej spółdzielni mieszkaniowych i obsługującej w ramach stałej umowy o obsługę prawną kilkadziesiąt spółdzielni mieszkaniowych oraz kluczowe organizacje zrzeszające spółdzielnie w Polsce.

Więcej na: https://dercpalka.pl/

 

 

 

 


 

  Formularz zgłoszeniowy.

  Dane osobowe

  Adres e-mail

  Dane licencyjne


  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunki uczestnictwa  Skąd dowiedziałeś się o naszych kursach: