Nabór na kurs stacjonarny na licencję Zarządcy Nieruchomości i Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN w Katowicach

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami – Delegatura w Katowicach rozpoczyna nabór na

kursy praktyczne

Zarządca Nieruchomości KIGN oraz Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami KIGN

  • Termin rozpoczęcia kursu praktycznego: 22-23 styczeń 2022 r.
  • Kurs odbywać się będzie w systemie weekendowym i obejmuje 100h edukacyjnych
  • Miejsce kursu praktycznego: siedziba Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Katowicach, ul. Mickiewicza 29
  • Koszt kursu praktycznego na Zarządcę Nieruchomościami KIGN lub Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN wynosi 1550 PLN od uczestnika.
  • Dla osób odbywających jednocześnie oba kursy koszt kursów wynosi 2800 PLN !
  • Opłaty za kurs praktyczny można dokonywać w systemie ratalnym

Program kursu dla Zarządcy Nieruchomości KIGN

Program kursu dla Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN

Informujemy, że powyższe programy kursów objęte są całkowicie naszymi prawami autorskimi i pod odpowiedzialnością prawną nie wyrażamy zgody na posługiwanie się nim bez naszej zgody.

Ukończenie kursu skutkuje wydaniem Licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN lub Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN/ Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4.

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 505 702 011 oraz 519 086 195 lub pisząc na adres: katowice(at)kign.pl

WYPEŁNIJ ELEKTRONICZNĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA