Nabór na praktykę KIGN

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami – Delegatura w Warszawie rozpoczyna nabór na

kurs praktyczny Zarządca Nieruchomości KIGN

Szczegółowych informacji udziela prezes Delegatury Sławomir Kamecki tel. 501 385 472, e-mail: s.kamecki@kign.pl

Ukończenie kursu skutkuje wydaniem Licencji Zarządcy Nieruchomości KIGN.

Licencja Zarządcy Nieruchomości KIGN jest drukiem ścisłego zarachowania formatu A4 lub A3.

Osoby które otrzymają Licencje wpisane zostaną również do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości oraz Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: warszawa(at)kign.pl