Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr UD41)

Szanowni Państwo,

w związku z pismem odnośnie konsultacji publicznych przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr UD41) wraz z uzasadnieniem, OSR, tabelą zgodności, tabelą zgłaszania uwag. Zgodnie z pismem p. ministra Miłosza Motyki  uprzejmie prosimy  o zgłoszenie ewentualnych uwag w formie załączonej tabeli, do dnia 20 czerwca 2024 r. , także w wersji elektronicznej (edytowalnej).

Dokumenty:

Projekt Ustawy

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Tabela zgodności_rozporządzenie Rady (UE) 20222577

Tabela uwag

Informuję, że projekt został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Procesu Legislacyjnego pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12385801.