Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego.

Szanowni Państwo,

w dniu 5 kwietnia 2024 otrzymaliśmy pismo o konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego wraz z tabelą do zgłaszania do ewentualnych uwag.

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UA8) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.

Projekt stanowi realizację zapowiedzi polskiego rządu dotyczących konieczności przeprowadzenia deregulacji w zakresie prawa gospodarczego i administracyjnego, w tym w szczególności w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. W projekcie przewidziane zostały przepisy zgrupowane w ramach komponentów:
– ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie;
– prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej;
– prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii do ww. projektu w terminie do 26.04.2024 r. i przekazanie ewentualnych uwag również w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: biuro@kign.pl w formie załączonej tabeli.

Tabela uwag – wzór