Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii: 42) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. Planowany termin wydania rozporządzenia to 1 lipca 2022 r.

Uprzejmie prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 10 maja 2022 r. również w wersji edytowalnej – w formie załączonej tabeli na adres poczty elektronicznej: biuro@kign.pl

OSR

Projekt rozporządzenia DFG

Tabela uwag

Uzasadnienie DFG