Konsultacje publiczne

Szanowni Państwo

Stosownie do postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (legislacja.rcl.gov.pl) udostępniony został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania półrocznego wytwórcy energii w małej instalacji (nr 944 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w formie załączonej tabeli w terminie 07.12.2022 r. na adres biuro@kign.pl

Rozp. ws. sprawozdania półrocznego – OSR(2)

Rozp. ws. sprawozdania półrocznego – projekt

Rozp. ws. sprawozdania półrocznego – uzasadnienie

Tabela uwag sprawozdanie półroczne