Konsultacje publiczne

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD253.
Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy mają na celu realizację jednego z założeń programu „Polski Ład” tj. dom 70 m2 bez formalności.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu w terminie 16 sierpnia 2021 r. na maila biuro@kign.pl

Biuro Zarządu KIGN

Projekt Ustawy

Uzasadnienie

OSR

Tabela do zgłaszania uwag