Bezpieczne place zabaw – Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. placów zabaw

Szanowni Państwo,

zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. placów zabaw, apelujemy aby pamiętać o kontrolach miejsc, które służą rekreacji i zabawie. To miejsca, które wymagają szczególnego nadzoru poprzez systematyczne kontrole i przeglądy. Przypominam, że obowiązek właściwego utrzymywania i użytkowania przez właściciela i zarządcę placów zabaw wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Szczegółowe informację w temacie publikowane są na stronie GUNB tutaj.

Zbliża się okres letni, kiedy miejsca takie jak place zabaw są coraz intensywniej użytkowane przez dzieci. Właściwy stan techniczny tych obiektów jest niezwykle istotny przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników.

Utrzymywanie i użytkowanie miejsc zabawy i rekreacji dzieci, takich jak place zabaw, jest obowiązkiem ich właścicieli i zarządców.

GUNB Komunikat