„Jesteśmy dla mieszkańców” rozmowa z Wiolettą Bielawską, dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich powstał w 1991 roku, przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie zarządu i administracji nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi stanowiącymi własność lub współwłasność gminy Piekary Śląskie.

Zakładem kieruje jednoosobowo dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, od 2013 roku stanowisko to piastuje Wioletta Bielawska.

Poniżej rozmowa z Panią Dyrektor:

– Pani Dyrektor 30 lat istnienia ZGM …..minęło, jak jeden dzień. Jak Pani ocenia te lata?

Funkcję dyrektora pełnię tu od 2013 roku więc już 8 lat i rzeczywiście bardzo szybko ten czas minął. Jesteśmy dosyć małym zakładem w porównaniu z innymi zakładami o podobnej branży w ościennych miastach. Nie znaczy to jednak, że mamy mniej pracy. No i co ważne, my pracy się nie boimy. Dużo się dzieje i dużo dziać się u nas nadal będzie. Zaczynając tu pracę starałam się, jak najlepiej dostosować zakład  do realiów życia, potrzeb rynku i obowiązujących przepisów prawa  a dokładniej  dostosować  ZGM do standardów XXI wieku. Nastąpiła więc duża reorganizacja. Powołano stanowisko zastępcy Dyrektora, Dział Windykacji, czy też Dział Informatyczno – Rozliczeniowy. Wprowadziliśmy dodatkowe rozwiązania, które służą mieszkańcom, bo to dla nich tu jesteśmy.

– Zakład stawia sobie wciąż nowe wyzwania          

Cały czas. W 2016 roku rozpoczęliśmy kompleksową termomodernizację 79 budynków. W dobie występującego obecnie smogu oraz jego negatywnych skutków dla życia i zdrowia  inwestycja ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców Piekar Śląskich. Realizujemy w chwili obecnej program likwidacji niskiej emisji.
Teraz priorytetem jest uporządkowanie gospodarki odpadami. Sukcesywnie odchodzimy od budowy klasycznych wiat śmietnikowych. Stawiamy pojemniki półpodziemne do segregacji odpadów. Do tej pory postawiono ich 12. W planach na lata 2021 – 2022 jest zakup i montaż ponad 30 sztuk. Sukcesywnie wprowadzamy także monitoring na poszczególnych budynkach. Trochę się więc u nas dzieje.
Warto też dodać, że umożliwiliśmy mieszkańcom dostęp do informacji o płatnościach bez konieczności wychodzenia z domu. Uruchomiono bowiem Internetową Obsługę Kontrahenta. Zamontowaliśmy liczniki do zdalnego odczytu wody i  CO, które dają możliwość odczytu  bez konieczność wejścia do mieszkań lokatorów. Dzięki temu nie opieramy się na prognozach, a rachunki dotyczą tylko faktycznego zużycia . No i ciągle prowadzimy inwestycje.

– No właśnie metamorfozę przechodzi też wiele budynków…

Oczywiście. Zwracamy  uwagę nie tylko na funkcjonalność, ale także na estetykę budynków i otoczenia. Dlatego też przeprowadzamy liczne termomodernizacje i renowacje. Wiele budynków ma odnowioną już elewacje. W najbliższych planach są inwestycje porządkujące otoczenie wokół budynków – chodniki, parkingi i zieleń. W dalszej kolejności mówiąc wprost zabierzemy się  za klatki schodowe.

– Sukcesów dużo, a porażki też bywają ?

Ten, kto nie pracuje nie popełnia błędów. Porażki też zdarzają się, ale mamy cywilną odwagę, by do nich się przyznać. ZGM prowadzi działalności w zakresie zarządu i administracji nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi stanowiącymi własność lub współwłasność gminy Piekary Śląskie oraz nieruchomościami będącymi w samoistnym posiadaniu gminy. Trudno więc odnotowywać same sukcesy.  Chciałabym bardzo mocno podkreślić, że to my jesteśmy dla mieszkańców. Staramy się, być jak najbardziej otwarci na wszystkie zgłoszenia bądź zapytania dlatego zachęcamy, by zwracać się do nas, w każdej sprawie.

– Czego życzyć na kolejne lata?

Kolejnych 30 lat –  na innowacje i dalszej chęci do rozwoju w dziedzinie zarządzania nieruchomościami . Rynek mieszkaniowy stawia wciąż nowe wyzwania, a tym samym popycha do ciągłej pracy. Czego można jeszcze życzyć ? Na pewno takiej załogi, takich ludzi, którzy obecnie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pracują. Tu też chciałabym im bardzo podziękować i pogratulować siły, wiary i wielkiego zaangażowania w pracę zawodową.