Obiekty inżynieryjne

Projekt w zakresie przystosowania części wspólnych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym

Pełna nazwa Inwestycji:
Projekt w zakresie przystosowania części wspólnych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym zapewniającym dostępność do budynku i lokali osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom z dziećmi i osobom starszym” polegającym na przebudowie zespołów wejściowych, szybów windowych oraz wymiany dźwigów osobowych w budynkach przy ulicy Oriona 2-4 i Galileusza 2-4. projekt realizowany w ramach Krajowego Programu Poprawa Dostępności

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „INSBUD” Zbigniew Popek, ul. Modła 8a, 67-222 Jerzmanowa

Projektant:
NOVATECH.PL inż. Mendel Perczuk, ul. Wiosenna 1, 67-210 Jaczów

Okres prac:
10.01-09.06.2022 r.

Lokalizacja:
Głogów, budynek mieszkalny przy ul. Oriona 2-4 i ul. Galileusza 2-4, osiedle Kopernika A

Wartość inwestycji:
960 142,30 zł

 

Szczegółowe informacje odnośnie inwestycji znajdą Państwo tutaj.