Mural Roku

Mural pn. „Śląskie Bramy do Polski” autorstwa katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, Adama Plackowskiego

Pełna nazwa Inwestycji:
Mural pn. „Śląskie Bramy do Polski” autorstwa katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, Adama Plackowskiego

Zgłaszający:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Klonowa 35C, 40-168 Katowice

Inwestor:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Klonowa 35C, 40-168 Katowice

Generalny wykonawca:
Fundacja Da Moc Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Klonowa 35c,40-168 Katowice

Projektant:
Fundacja Da Moc Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Klonowa 35c,40-168 Katowice

Okres prac:
15.05-31.10.2022 r.

Lokalizacja:
Katowice – Szopienice przy ul. Morawy 119c

Wartość inwestycji:
23 133,78 zł

 

Szczegółowe informacje odnośnie inwestycji znajdą Państwo tutaj.